Gå til hovedindhold

Undervisning på skoletoilettet

Mange børn og unge holder sig til de kommer hjem - de vil ikke bruge skolens toiletter. Det betyder, at flere børn og unge får problemer med bl.a. inkontinens. Men hvor galt står det til med toiletterne - hvorfor vil skoleeleverne ikke bruge dem? Det sætter årets Masseeksperiment fokus på.

Masseeksperimentet er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Astra. Sidstnævnte står bag Naturvidenskabsfestival i uge 39, som Masseeksperimentet er en del af.

Udover de 1.300 klasser fra hele landet, der kan tilmelde sig Masseeksperimentet, har 10 midtjyske klasser i år mulighed for at blive fokusklasser, hvor man får monteret særligt udstyr på toilettet og modtager et skræddersyet forløb til Masseeksperimentet.

Det her er LIGE os! Vi har nogle unge mennesker, som er meget åbne, også med tabubelagte områder.

Anne Marie Kirkeby, læringsvejleder i naturfag, Roslev Skole

Den første fokusklasse meldte sig på skansen allerede under Big Bang-konferencen. Det er 9. klasse på Roslev Skole ved Skive, hvor man ifølge skolens læringsvejleder i naturfag, AnneMarie Kirkeby, er store tilhængere af Masseeksperimentet:

“Vi bruger festival som et af vores fællesfaglige fokusområder, så det her er LIGE os! Vi har nogle unge mennesker, som er meget åbne, også med tabubelagte områder, de er trygge ved hinanden, så de vil kun se det som en udfordring. Vi er nok som skole gode til at skabe en god stemning og tryg atmosfære, også i forhold til at dele personlige oplysninger.”

Vil I høre mere, eller ønsker I at tilmelde jer som en af de 10 fokusklasser og gå endnu mere i dybden med emnet, kan I kontakte projektleder Laura Ørsted-Jordy på loj@astra.dk.

Inkontinens og koncentrationsbesvær

Årets Masseeksperiment handler om skoletoiletter. Forskerne på Aarhus Universitetshospital oplever, at flere og flere børn og unge får problemer med blærebetændelse og inkontinens, fordi de ikke vil bruge skolens toiletter. Hver 10. elev fra første klasse tisser stadigvæk i bukserne. Eleverne i udskolingen forklarer, at de ikke kan koncentrere sig, fordi de går og holder sig.  

“Vi ser ret mange børn med vandladningsforstyrrelser og utæthed for urin her på klinikken. Det vi hører ofte fra børnene er, at de ikke går regelmæssigt på toilettet - de går og holder sig. Skolebørnene fortæller, at de ikke kommer på toilettet, fordi skoletoiletterne er så ulækre, eller fordi dørene ikke kan låses,” fortæller professor og overlæge Søren Rittig, Aarhus Universitetshospital.

Men hvor slemme er toiletterne egentlig - eller kan det være andre årsager, der ligger bag den manglende lyst til at gå på toilettet i skoletiden? Det er emnet for årets Masseeksperiment i uge 39, hvor børn og unge over hele landet undersøger skoletoiletter og deres egne toiletvaner.

“Det er vigtigt, at børnene forstår, at der ikke er noget pinligt ved at skulle på toilettet, og at toiletforholdene er i orden. Det skal vi som voksne kunne håndtere, så børnene ikke forfalder til at holde sig, til de kommer hjem. Det kan føre til varige problemer med blærebetændelse og inkontinens. Og rent indlæringsmæssigt kan det være svært at koncentrere sig, hvis man virkelig skal på toilettet,” siger programleder for Naturvidenskabsfestival Estrid Brandorff fra Astra.

Vi ser ret mange børn med vandladningsforstyrrelser og utæthed for urin her på klinikken

Overlæge Søren Rittig, Aarhus Universitetshospital

Når Aarhus Universitetshospital har valgt at gå ind i Masseeksperimentet, skyldes det, at man oplever et stort antal børn med inkontinensproblemer, hvor børnene tisser i bukserne både om dagen og om natten.Lort eller lagkage?

På årets Big Bang-konference for lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne havde deltagerne mulighed for at blive introduceret for Masseeksperimentet og høre om den faglige baggrund og forskernes hypoteser, ligesom de kunne prøve nogle af aktiviteterne og komme med input til udviklingen af det færdige eksperiment.

Der blev også sat fokus på, hvordan læreren didaktisk kan sætte eksperimentet i spil i den daglige undervisning, bl.a. til opbygning af elevernes undersøgelseskompetence.