Gå til hovedindhold

Helt vild Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival_herstedhoje ©Astra

I denne uge begynder den store, nationale Naturvidenskabsfestival 2021. Omkring 130.000 elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser sætter vild natur på skemaet. Temaet er i år ’Helt vildt’.

Elever over hele landet bygger hoteller til insekterne, stenbunker til padderne og redekasser til fuglene - eller arbejder med andre projekter, hvor både vild og tæmmet natur udforskes og undersøger, hvordan vi mennesker påvirker miljøet lokalt og globalt. 

”Alle taler om natur, biodiversitet og bæredygtighed. Men uden viden og handlekraft hos den enkelte helt ned i børnehøjde, dør det hele hurtigt ud igen. Her får eleverne alle sanser i spil, når de arbejder fysisk med naturens elementer. På den måde oplever de, at naturfag kan bruges til at påvirke deres egen hverdag og skabe forandringer,” siger projektleder for den nationale Naturvidenskabsfestival, Ea Eskildsen.

Helt ud i naturen

Skal man blive klogere på, hvad biodiversitet egentlig er, er der kun én vej frem: Man må ud i naturen med alle sanser  -  helt derud, hvor man selv får jord under neglene og regnorme i hænderne. 

Når Naturvidenskabsfestival starter d. 27. september, vil eksempelvis eleverne på 1.-7. klassetrin på Lillebæltskolen i Middelfart være klar. Her har de planer om at omlægge omkringliggende arealer til natur for at øge biodiversiteten i området, og der er flere aktiviteter planlagt. Ugen vil nemlig også stå på beplantning af buske, såning af blomster og opførelse af både pindsvinhuse, egernkasser, redekasser og insekthoteller. 

“Vi synes, at det er et vigtigt emne, særligt nu, hvor man kan læse, at biodiversiteten er under pres både i Danmark og udlandet. Derfor synes vi, at det er vigtigt at skabe noget opmærksomhed på emnet og forhåbentlig gøre en forskel. Jeg håber, at eleverne får en større forståelse for, hvordan naturen hænger sammen, og hvordan vi mennesker kan påvirke naturen, samtidig med, at de kan opnå erfaring og viden om, hvordan man kan lave nogle naturgenopretningsprojekter”, siger lærer Daniel Schjødt Hansen fra Lillebæltskolen. 

En fejring af naturfagene

Naturvidenskabsfestival er en årlig fejring af naturvidenskaben og de muligheder, som den indbyder til. Festivalen foregår i år fra d. 27. september til d. 1. oktober. ”For eleverne kan Naturvidenskabsfestivals tema i år være en øjenåbner for naturens betydning for menneskets overlevelse og omvendt, men også for, hvad naturfag kan bruges til. For lærerne er det en anledning til at udvikle deres faglige og didaktiske praksis i naturfag”, siger programleder for Naturvidenskabsfestival, Ea Eskildsen. 

Tanken med Astras Naturvidenskabsfestival, som afholdes hvert år i uge 39, er at motivere børn og unge til at bruge naturvidenskabelige fag og teknologi til at undersøge deres verden med. Over hele landet har passionerede lærere og arrangører lagt mange kræfter i at udvikle faglige og festlige projekter til årets tema. Ugen kan udgøre et frirum, hvor der eksperimenteres med nye undervisningsmetoder, emner og samarbejder med eksterne, som kan inspirere til resten af årets undervisning. Alle skoler bestemmer selv, hvordan festivalen skal forme sig. Astra - Det nationale naturfagscenter bidrager bl.a. med undervisningsforløb, materialer og inspiration.