Gå til hovedindhold

Millionbevilling til Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival ©Astra - Foto: Jakob Vind

En tur ud af huset, nyt grej eller særlige samarbejder - Takket være en stor millionbevilling fra Poul Due Jensens Fond kan Naturvidenskabsfestival i 2021 udbyde 1,2 mio., der skal give festivalarrangører over hele landet mulighed for at få gjort deres ideer til virkelighed.


Naturvidenskabsfestival foregår over hele landet i uge 39 på skoler, ungdomsuddannelser, i kommuner, på museer mv., der alle selv arrangerer de naturvidenskabelige aktiviteter for børn og unge. Med bevillingen på i alt 7,5 million kroner gennem 2021-2023 fra Poul Due Jensens Fond bliver der nu blandt andet mulighed for, at endnu flere festivalarrangører kan skabe ekstraordinære oplevelser, som skaber varig forandring.

Det forventes, at omkring 100 projekter i 2021 kan blive til virkelighed. Puljen kan søges af alle festivalarrangører - bl.a. lærere og undervisere. Midlerne uddeles efter ansøgning og uddeles i portioner på op til 15.000 kroner. Dermed får rigtig mange festivalarrangører mulighed for at virkeliggøre deres festival-ideer.

Oplevelser der styrker den naturfaglige kultur

Formålet med puljen er at stimulere elevernes nysgerrighed, hvor undervisningen i de naturvidenskabelige fag får en ekstra dimension i form af besøg af spændende mennesker, nyt udstyr eller ophold på steder, der sætter gang i nysgerrigheden. Aktiviteterne kan samtidig bruges som udviklingslaboratorium for lærernes kompetenceudvikling, og de kan være med til at styrke de naturfaglige kulturer på de enkelte skoler og ungdomsuddannelser.

“ Festivalen og uddelingspuljen - med støtte fra Poul Due Jensens Fond - vil understøtte det store engagement, der kendetegner de mange festivalarrangører i hele landet. Puljepengene er med til at skabe motivation, forpligtelse, netværk og langsigtede samarbejder blandt underviserne. Vi glæder os meget til at se, hvilke spændende og nytænkende ideer vi kan få mulighed for at støtte,” siger programleder for Naturvidenskabsfestival Ea Eskildsen.

Midlerne fra Poul Due Jensens Fond støtter hele Naturvidenskabsfestival, og som nationalt center for naturfag arbejder Astra for at forankre og skabe sammenhængskraft i udviklingen af den naturvidenskabelige undervisning i Danmark. Alle de gode case-historier og idéer, som genereres gennem festivalpuljen, skal indsamles og formidles på tværs af skoler, kommuner og organisationer, så de kan inspirere til nye og lærerige naturvidenskabelige aktiviteter gennem hele året.

Søg inden for fire fokusområder

Puljen er fordelt på fire fokusområder, og ansøgerne skal søge inden for ét af dem: 

A: Samarbejd med fagpersoner uden for skolen

Her arbejdes med virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger sammen med en (lokal) samarbejdspartner - fx en naturvejleder, laborant, ingeniør, byplanlægger el.lign. 

B: Sæt nye rammer

Vælges, hvis man vil arbejde undersøgende i ekstraordinære rammer eller med ekstraordinære materialer, fx, fisketur, udekøkken eller jordbundsanalyser. 

C. Udforsk nye metoder og få et kompetenceløft

Midler til aktiviteter, hvor pædagoger og lærere m.fl. har fokus på kompetenceudvikling inden for en metode eller et fagligt område, de ikke har erfaringer med.  

D. Styrk naturfaglige kulturer

Her er hovedformålet med aktiviteten, at skolen/gymnasiet vil bruge festivalen til at styrke naturfaglige kulturer, fx på skolen, i kommunen, som brobygning eller mellem organisationer.

Ansøgerne skal vælge et af de fire fokusområder, når ansøgningen udfyldes. Ansøgning om puljemidler skal være indtastet senest torsdag d. 11. maj kl. 12.00

Læs hele vejledningen, og udfyld ansøgningsformularen på: Naturvidenskabsfestival.dk/festivalpulje

Yderligere oplysninger:

Læs mere om festivalpuljen her. Kontakt programleder for Naturvidenskabsfestival Ea Eskildsen, mobil +45 6015 9161, mail ee@astra.dk.

Bag Naturvidenskabsfestival står Astra - det nationale naturfagscenter. Naturvidenskabsfestivalen har i 22 år bidraget til, at børn og unge i Danmark får engagerende oplevelser med naturvidenskab. Samlet set deltager mere end 150.000 elever hvert år i uge 39.