Gå til hovedindhold

Naturvidenskabsfestival er motor for skole-virksomhedssamarbejde

Planlægning af science festival i Vidensbyen i Lyngby-Tårbæk Kommune. Foto: Vidensbyen

Naturvidenskabsfestival giver anledning til at afprøve nye samarbejder og mulighed for at etablere bæredygtige netværk, der rækker ud over uge 39. I Lyngby-Taarbæk Kommune er Naturvidenskabsfestivalen blevet en årlig begivenhed hos flere af kommunens skoler og virksomheder ved den årlige Science Festival i Lyngby.
 
Science Festival er udsprunget af et af medlemsforeningen Lyngby-Taarbæk Vidensbys netværk - Netværk for Skole, Uddannelse og Virksomheder - som hvert år inviterer skoler og virksomheder i Lyngby til speed dating-workshop med henblik på at skabe virkelighedsnære og naturvidenskabelige oplevelser for børn og unge i kommunen. 

Speed dating mellem skoler og virksomheder

Alle kommunens virksomheder og organisationer kan deltage i festivalen ud fra den betragtning, at der er naturvidenskabelige problemstillinger overalt. Selv om virksomheden har nogle helt andre kerneaktiviteter og ikke opfatter sig som naturvidenskabelig, vil der altid være udfordringer af naturvidenskabelig karakter, fx inden for energiforbrug, affaldshåndtering, bygninger, trafik, madspild, indeklima, bæredygtighed og meget andet.

Allerede i marts måned afholder Vidensbyen en kickstartende workshop for interesserede virksomheder, skoler og ungdomsuddannelser i Lyngby. Her møder virksomheder og skoler hinanden, skaber netværk på tværs og udvikler ideer til aktiviteter og cases. Skolerne hjælper virksomhederne med at identificere konkrete udfordringer, deres elever kan arbejde med på rette faglige niveau.

Bruger festivalen som en motor 

Målsætningen for Science Festivalen i Lyngby-Taarbæk er dels at udvikle konkrete aktiviteter i uge 39 i et stærkt skole-virksomhedssamarbejde, dels at udvikle nye netværk og samarbejdsflader med henblik på fremtidige tværgående science-projekter. Uge 39 er kickstarter, men samarbejder kan foregå året rundt.  

Festivalsamarbejdet skal ses i sammenhæng med Lyngby-Taarbæks satsning på naturfag, hvor det fx fra centralt hold er besluttet, at alle skoler skal deltage i Naturvidenskabsfestivalen i uge 39. Lyngby-Taarbæk Kommunes naturfagsstrategi er bygget op om den faglige ramme STEAM, der er en international betegnelse og definition på de naturvidenskabelige fagområder. STEAM står for Science, Teknologi, Engineering, Art og Matematik.

Vi har spurgt naturfagskoordinator Jacob Feldbak Bahn om, hvilken betydning initiativet har for naturfagsundervisningen i kommunen:

“I modsætning til skolerne har erhvervslivet stor erfaring med STEAM. STEAM er ganske enkelt en naturlig del af mange virksomheders arbejde. Det er intentionen, at eleverne gennem skole-virksomhedssamarbejdet får konkrete erfaringer med at arbejde under principperne for STEAM, og at de får mulighed for at få to typer af udbytte: For det første får de mulighed for at se, hvordan STEAM bruges i virkeligheden. For det andet får de mulighed for at lære nyt gennem STEAM-processer. Det er også intentionen, at lærerne gennem konkrete skole-virksomhedssamarbejder skal få nye, relevante input til, hvordan STEAM kan inddrages i undervisningen. Både ift. de konkrete samarbejdsprojekter og så det smitter af på deres undervisning mere generelt.”

PDF iconSe Lyngby-Taarbæks STEAM-strategi

Læs mere om Vidensbyens Science Festival

Læs mere om Naturvidenskabsfestival 

Find din kommunale naturfagskoordinator 

Initiativet ’Science Festival’ udspringer af Vidensbyens Netværk for Skole, uddannelse og virksomheder. Lyngby-Taarbæk Vidensby er en privat forening med foreløbig 84 private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og boligorganisationer som medlemmer.