Gå til hovedindhold

Unge hjælper boligselskab med ungeboliger

Tre 8. klasser fra Fuglsanggårdsskolen i Lyngby besøgte i uge 39 KAB som led i Naturvidenskabsfestivalen. Elevernes opgave var at bidrage med kreative løsninger til fremtidens ungdomsboliger.

Hvad har boliger med naturfag at gøre? Ved første øjekast ikke meget, men der viste sig at være masser af både naturfag og tværfaglighed i forløbet. Geografilærer Lisbeth Ratsach fortæller:

“Som lærere prøvede vi at tænke tværfagligheden ind - hvad kunne de forskellige fag bidrage med, og der var både historie, samfundsfag, matematik og naturfag i projektet:  Lyngbys historie, befolkningssammensætning og boligbehov, trafik, byplaner og byudvikling - naturfagligt var der både demografi, infrastruktur og bæredygtighed ift. materialer og energi, og i matematik blev der regnet på plantegninger.”

Unge sætter retningen

Stine Kofod, teamchef i sekretariatet for by- og boligudvikling i KAB, gav de unge en introduktion til almene boliger og KAB som arbejdsplads - og selvfølgelig opgaven med at levere inspiration til ungdomsboliger med udgangspunkt i KAB’s bæredygtighedshjul og et aktuelt nybyggeri på Lyngby Hovedgade.

“Jeg synes, at det har været utroligt sjovt at indgå i samarbejde med de unge. Som boligorganisation er det meget interessant at komme i dialog med dem, og høre hvilke drømme de har for fremtiden. Vi kan gøre os en masse tanker, om hvad fremtidens beboere ønsker sig, men det er virkelig sundt at blive konfronteret med de unge, som en dag vil bo der. På den måde er deres feedback med til at sætte retningen for vores arbejde,” siger Stine Kofod og uddyber:

“De unge har været meget kreative, og de har især fokuseret på bæredygtigheden, forstået som den ressourcemæssige bæredygtighed. Jeg synes, det er imponerende, når en gruppe eksempelvis har været inde på HOFOR’s hjemmeside og efterfølgende har regnet på, hvor meget energi deres forslag vil spare. Rigtig mange af grupperne havde også fokus på, hvordan det sociale liv i afdelingen skal være, og hvad de skal mødes om.”   

8. klassernes besøg i KAB kom i stand som led i Lyngby Boligselskabs engagement i Lyngby Vidensby, som er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune i Lyngby.

Kaj Eliasen, formand for Lyngby Boligselskab, siger om selskabets engagement i Lyngby Vidensby:

”Vi er først og fremmest med som leverandør af gode boliger til en by i udvikling, og lige nu er der fx behov for at bygge ungdomsboliger. Vi deltager i et grønt netværk og har fordele af samarbejdet med de øvrige virksomheder og institutioner fx om energirenovering og bæredygtighed.”

Festival som strategisk værktøj

Programleder Estrid Brandorff fra Naturvidenskabsfestival ser samarbejdet mellem Fuglsanggårdsskolen og KAB/Lyngby Boligselskab som et godt eksempel på, at der findes naturvidenskabelige problemstillinger og udfordringer alle vegne:

“Ved på den måde at gå sammen om en lokal, autentisk problemstilling, hvor eleverne hjælper virksomhederne med at løse fremtidens udfordringer, åbner virksomhederne sig op - og motivationen hos eleverne øges, når det faglige indhold i undervisningen og anvendelsen i samfundet kobles. Festivalen danner en oplagt ramme om sådanne samarbejder mellem aktører fra forskellige niveauer, fx kommune, skoler og erhvervsliv. Festivalen kan på denne måde blive et strategisk værktøj for landets kommuner, der med festivalen som redskab oversætter nogle af de dagsordener, der i forvejen er i kommunen, til en naturfagskontekst i kommunen og på de enkelte skoler.”