Elever laver forsøg

Vidensdeklaration

Danner rammen om engagerende og motiverende scienceoplevelser

Naturvidenskabsfestival arbejder for, at alle børn og unge i Danmark mindst en gang om året motiveres til at udforske, forstå og forandre verden med science. Alle, der har lyst til at følge denne vision, kan være med.

Science findes overalt i vores hverdag og er med til at løse globale udfordringer inden for fx sundhed, velfærd og klima. Derfor er det vigtigt, at elever i skoler og på ungdomsuddannelser motiveres til at bruge science til udforske verden omkring dem. Elevernes nysgerrighed skal pirres, så de får lyst til at stille spørgsmål og eksperimentere. De skal motiveres til at undersøge, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan science kan være med til at forandre og forbedre vores hverdag og samfund. 

Det vil Naturvidenskabsfestival gøre ved at skabe en tilbagevendende ramme i uge 39, der 

  • involverer børn og unge i virkelig science
  • inspirerer og udfordrer til at gå nye veje 
  • skaber en festlig ramme om science-oplevelser 

Involverer børn og unge i virkelig science  

Ved at involvere børn og unge aktivt i science-aktiviteter får de nogle praktiske erfaringer og hands on-oplevelser, som kan gøre science både vedkommende og konkret. Og ved at koble aktiviteterne til virkelige problemstillinger, og hvordan science anvendes i vores samfund, får de en oplevelse af, hvad science kan bruges til, og at de med science i rygsækken selv kan være med til at påvirke dagsordener og skabe forandringer.    

Nye veje med science

Festivalen vil gerne inspirere og udfordre til tænke ud af boksen. Det er en anledning til at bruge naturfagene på nye, kreative og utraditionelle måder. I uge 39 skal der være plads til at eksperimentere med undervisningen og afprøve nye metoder og koncepter. Ugen skal være en anledning til at bygge bro til det omgivne samfund, hvor nye samarbejder kan afprøves fx med andre uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder, kultur- og fritidsorganisationer, uformelle læringsmiljøer etc. 

Festlig ramme om science-oplevelser

Festivalen bidrager til, at der bliver skabt sjove og mindeværdig oplevelser, som kan smitte af på den daglige undervisning, når hverdagen igen kalder.

astra girl

Vi ved, at Naturvidenskabsfestival gør en forskel

Naturvidenskabsfestival har eksisteret siden 1998, og når vi bliver ved med at arbejde for at understøtte engagerende og motiverende scienceundervisning hvert år i uge 39 er det fordi, vi ved, at det gør en forskel. 

Når vi siger dette, står vi på et grundlag af viden. Viden dels fra de evalueringer, vi systematisk har lavet gennem mange år, og dels viden og erfaring fra andre naturvidenskabelige kampagner og deres effekt.

astra girl

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content