Videnskaben på Besøg 2022 - ulighed i sundhed - unsplash

Videskaben på Besøg > OPLÆG

 
 
 
 

Ulighed i sundhed i Danmark

Hvorfor har vi høj ulighed i sundhed i et ellers lige land som Danmark?

Danmark er et økonomisk og socialt meget lige land, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling. Alligevel har vi en meget høj social ulighed i sundhed, forbrug af ydelser og kvalitet af behandlinger. Det betyder, at selv om der formelt er lige muligheder for behandling for alle, så får fattige og socialt udsatte en ringere behandling. De lider af flere fysiske og psykiske sygdomme, og de dør før den mere velstillede del af befolkningen.

Foredraget diskuterer blandt andet, hvorfor formelle muligheder for udsatte borgere ikke er det samme som reelle muligheder. Eksempelvis mangler der praktiserende læger i udsatte områder, de udsatte borgere har ikke de fornødne kompetencer og gåpåmod til at kontakte sundhedsvæsenet, som på sin side ikke er klædt på til at takle socialt sårbare patienter osv. Desuden er socialt udsatte borgere oftere ramt af multi- og kronisk sygdom kombineret med multipel social udsathed på flere parametre som arbejdsløshed, lav uddannelse, misbrug mm. Endelig spiller uddannelse (eller mangel på samme) en betydelig rolle i forhold til at gøre os mere (eller mindre) bevidste om vore muligheder og rettigheder.

Foredraget, som er på 45-90 minutter efter behov, kan suppleres med slides, som toner det til den påtænkte målgruppes behov, eksempelvis kurser på højskoler, projekter i gymnasiet mm.
For yderligere baggrund til foredraget, se min artikel på videnskab.dk (link nedenfor).

Oplægsholderen

Professor - Jørgen T. Lauridsen

Jørgen T. Lauridsen er professor i sundhedsøkonomi og har i mange år interesseret sig for ulighed i sundhed og forbrug af sundhedsydelser

Økonomisk Institut, Syddansk Universitet

 
 
 
 
 

Tider og steder

DagTiderSted
Mandag:10-12, 12-14Sjælland
Tirsdag:10-12, 12-14Hovedstaden
Onsdag:10-12, 12-14Syddanmark
Torsdag:10-12, 12-14Midtjylland
Fredag:10-12, 12-14Hovedstaden

Bestilling af oplæg

Oplæg: Ulighed i sundhed i Danmark
Oplægsholder: Jørgen T. Lauridsen

DagTiderSted
Mandag:10-12, 12-14Sjælland
Tirsdag:10-12, 12-14Hovedstaden
Onsdag:10-12, 12-14Syddanmark
Torsdag:10-12, 12-14Midtjylland
Fredag:10-12, 12-14Hovedstaden
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Tid og sted

Vælg dag, tidspunkt og sted, som passer til det overstående udbud.

Institution / Organisation