Gå til hovedindhold

Oplevelser med vand

Gæster til Science i Forum - Unge Forskere 2018 -  ©Astra - Foto: Jakob Vind

Susåskolen i Glumsø vil gerne præsentere vand og vanddyr i forskellige former og farver. Eleverne på forskellige årgange arbejder i ugerne op til naturvidenskabsfestivalen med vand på forskellige måder, hvilket afsluttes med en fælles udstilling om vand.
Udstillingen består af et stort kunstigt fremstillet akvarie med billeder af fisk samt 20 forskellige vanddunke, akvarier og modeller som hver især præsenterer vand i forskellige former, farver eller funktioner eller forskellige organismer der lever af eller i vand. De besøgende får således mulighed for at opleve vand på forskellige måder med alle sanser. De forskellige dunke/akvarier skitseres her nedenfor:

Dunk 1: Ferskvand - smage og lugte
Dunk 2: Saltvand - smage og lugte
Dunk 3: Illusion af isbjerg dag 1
Dunk 4: Illusion af isbjerg dag 2
Dunk 5: Illusion af isbjerg dag 3
Dunk 6: Illusion af isbjerg dag 4
Dunk 7: Illusion af isbjerg dag 5
Dunk 8: Fotosyntese med vandplanter
Dunk 9: Lysets brydning i vand
Dunk 10: Selvlysende alger
Dunk 11: Lagdeling af væsker
Dunk 12: Flyde eller synke
Dunk 13: Kloakvand
Dunk 14: Kloakvand og rensning af det
Akvarie 1: Havet (saltvand) uden cirkulation
Akvarie 2: Havet (saltvand) forurenet med cirkulation
Akvarie 3: Havet (saltvand) forurenet med cirkulation og levende blåmuslinger, som renser vandet
Akvarie 4: Vand giver liv - vandets kredsløb (karse uden vand)
Akvarie 5: Vand giver liv - vandets kredsløb (karse med vand)
Model 1: Vandets kredsløb i 3D-model styret af microchips

Mandag kl. 9:00 præsenterer 4.kl. rensning af kloakvand
Mandag kl. 10:15 fortæller 2. kl. om vand, is og isbjerge
Mandag kl. 12:30 fortæller 5.kl. om deres vandkredsløbsmodel
Torsdag kl. 10:15 dissikerer 3.kl. fisk og fortæller om fiskens ydre og indre.
Torsdag kl. 12:30 præsenterer 6.kl. havets hemmeligheder
Fredag kl. 10:15 fortæller 5.kl. om deres vandkredsløbsmodel
Fredag kl. 12:30 præsenterer 4.kl. rensning af kloakvand
Øvrige tidspunkter er udstillingen åben.