Gå til hovedindhold

RUC Online: Mikroalger - Hvad kan de bruges til?

RUC Online er en række live foredrag i uge 39, hvor forskere fortæller om aktuel forskning og hvor du kan stille spørgsmål.

Når vi hører om mikroalger – eller planteplankton- er det ofte ikke for det gode, selvom vi jo godt ved, at de udgør grundlaget for fødekæderne i søerne og havet. Imidlertid kan mikroalger også være særdeles nyttige. Man kan bruge dem som foder, man kan spise dem, man kan lave dieselolie ud af dem, mange af dem indeholder stoffer som kan bruges medicinsk, f.eks. til at behandle kræft. I dette foredrag vil jeg fortælle om mikroalger: Hvad er mikroalger egentlig, hvorfor er de så spændende, hvad er status på vores brug af mikroalger? Jeg vil give eksempler på eksisterende stor-skala produktion af mikroalger, og prøve at give nogle bud på hvad fremtiden kan bringe. Foredraget vil delvist være baseret på vores eget arbejde med mikroalger i spildevandsrensning, som energiproducenter, og ikke mindst som foder og senest som mad.

Foredraget er en del af en undervisningspakke til fri download, hvor I kan arbejde videre med emnet: https://ruc.dk/undervisningspakke-produktion-og-anvendelse-af-mikroalger

Klik ind på: ruc.dk/nat-dag-paa-ruc