Gå til hovedindhold

RUC Online: Undersøg cancer med det matematiske mikroskop

RUC Online er en række live foredrag i uge 39, hvor forskere fortæller om aktuel forskning og hvor du kan stille spørgsmål.

Matematikere på Roskilde Universitet har i et samarbejde med læger og biologer på Sjællands Universitetshospital udviklet matematiske modeller for, hvordan normal blodproduktion, udvikling af blodkræft og inflammation gensidigt påvirker hinanden. Sammenholdt med blodprøver fra den enkelte patient kan modellerne guide til en mere effektiv og individualiseret kræftbehandling. Vi har mange solide resultater fra den biologiske forskning, som udgør brikkerne i det puslespil, som vi forsøger at samle for at forstå kræft. Hvis vi kan omsætte biologien til ligninger, vi kan regne på, er det muligt at gennemskue, hvad de enkelte delresultater betyder for det samlede billede af sygdommen. Når vi omsætter biologien til matematik, kan vi fokusere på de væsentligste sygdomsmekanismer og undersøge, hvilke mulige udfald der er matematisk. Den viden kan vi føre direkte tilbage til de læger, der behandler patienter. Hoved-tag-med-hjem-budskabet vil være at matematik kan bruges til både bedre diagnosticering og bedre behandling samt til at forstå vigtig grundvidenskab f.eks. koblingen mellem cancer og inflammation.
Det er en nødvendig forudsætning at eleverne kender til differentialligninger og behersker abstrakt tankegange og har interesse i anvendelser især indenfor det bio-medicinske område.

Forberedelse før Live stream:
Eleverne forventes at have set filmen ”Matematisk modellering af blodcancer” og læst artiklen af samme navn, som er en del af undervisningspakken ”Matematisk modellering af cancer” som findes på https://ruc.dk/undervisningspakke-modellering
Det er en nødvendig forudsætning at eleverne kender til differentialligninger og behersker abstrakt tankegange og har interesse i anvendelser især indenfor det bio-medicinske område.

Forslag til hvordan I kan arbejde videre med matematisk modellering af sygdomme:
Hvis I efter Live stream oplægget vil arbejde mere indgående med matetatisk modellering, kan I på https://ruc.dk/undervisningspakke-modellering finde et opgavesæt, som består af kortere opgaver, samt et forslag til miniprojekt.
Hvis der er elever som gerne vil arbejde videre med matematisk modellering af sygdomme i deres SRP/SOP projekt, tilbyder vi en SRP/SOP-øvelse, hvor elever kommer på RUC og arbejder med emnet. Den findes på: https://ruc.dk/srp-sop-oevelser-paa-roskilde-universitet

Klik ind på: ruc.dk/nat-dag-paa-ruc