Gå til hovedindhold

Send ansøgning

Ansøgningsfrist er tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12.00.
 

 

Kontaktoplysninger

Om aktiviteten

Sted for aktivitetens afvikling

Vælg et fokusområde

Beskriv din aktivitet på 3 linjer for en udenforstående læser.

Samarbejd med eksterne aktører - hjælpespørgsmål:
- Hvilken virkelighedsnær tilgang, emne eller problemstilling vil I arbejde med?
- Har I nogle forhåndsaftaler med samarbejdspartnere? Hvilke og om hvad?
- Hvordan vil aktiviteten og samarbejdet bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?
- Hvordan vil I sikre at de deltagende børn og unges møde med de naturfaglige rollemodeller vil blive godt?
- Er der andet bevillingsudvalget skal vide?

Sæt nye rammer - hjælpespørgsmål
- Hvordan vil aktiviteten og netop disse rammer eller materialer bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?
- Hvordan adskiller aktiviteten sig fra dagligdagen - hvori består det ekstraordinære?
- Er der andet bevillingsudvalget skal vide?

Udforsk nye metoder - hjælpespørgsmål
-Hvordan vil aktiviteten bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?
- Hvilken ny metode eller fagligt område vil du/I kompetenceudvikle jer indenfor?
- Hvilken praksisændring forventer du, at aktiviteten fører til hos dig selv, dine kolleger og samarbejdspartnere?
- Hvilke aktiviteter vil I gennemføre, for at skabe og fastholde denne kompetenceudvikling?
- Er der andet bevillingsudvalget skal vide?

Styrk naturfaglige kulturer - hjælpespørgsmål
- Hvordan vil aktiviteten bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?
- Hvilke aktiviteter til styrkelse og fastholdelse af en naturfaglig kultur vil I gennemføre - og  på hvilket niveau?
- Hvad vil dit/jeres fokus på den naturfaglige kultur betyde for din organisation nu og på længere sigt?
​​​​- Er der andet bevillingsudvalget skal vide?

Læs altid retningslinjerne, før du udfylder.
Beskriv KORT hvordan de deltagende børn og unge oplever og lærer af Naturvidenskabsfestivals tema 2021 'Helt vildt'.

Ansøgt beløb og budget

OverskriftBeløbBeskrivelse

Angiv de enkelte poster. Husk at det skal fremgå tydeligt hvordan budgetposterne hænger sammen med aktivitetens elementer. Posterne skal tilsammen give det samme beløb som du har ansøgt om i alt.

 

Yderligere oplysninger

For åbne arrangementer vil navn, mail og eventuelt tlf.-nummer blive vist i Festivaloversigten.

- Naturvidenskabsfestival deler alle indsendte ansøgninger med naturfagskoordinatoren i den kommune hvor aktiviteten finder sted.
- Naturvidenskabsfestival forbeholder sig ret til at dele ansøgningernes ideer i anonymiseret form med henblik på vidensdeling i faglige miljøer.
- Hvis min aktivitet bevilges økonomisk støtte, er jeg indforstået med, at aktiviteten automatisk bliver overført til Festivaloversigten med relevante oplysninger.
- Naturvidenskabfestival må sende mig mails, der har relevans for ansøgning, afrapportering og evaluering af uddelingspuljen.