Gå til hovedindhold

Afprøv faunapassagen

Eleverne præsenterer deres faunapassage og observerer, hvor mange bænkebidere der går ind i den. De følgende dage følges opstillingen, og det undersøges, om nogle bænkebiderne har passeret faunapassagen.

Aktivitetsvejledning

 1. Tag 10-20 levende bænkebidere.
 2. Sæt dem ud, når I er klar ved jeres faunapassage.
 3. Tæl dem med jeres kliktæller, når de går ind i passagen.
 4. Sæt dem ved indgangen til jeres faunapassage. Der hvor I lukker dem ud, skal der være lyst og tørt, så de går til jeres faunapassage. I naturen vil faunapassagen selvfølgelig gå mellem to levesteder, men for at få bænkebiderne til hurtigt at benytte jeres passage er det vigtigt, at der er lyst og tørt, hvor de sættes fri.
 5. Tæl med jeres kliktæller, hvor mange bænkebidere der kom ud.
 • Hvor mange bænkebidere kom igennem?
 • Hvor mange bænkebidere forsvundet?
 • Hvor mange bænkebidere kom sammenlagt igennem alle faunapassagerne?
 • Hvad er gennemsnittet af bænkebidere der går igennem pr. faunapassage?

 

Materialer

 • Faunapassage
 • Tæller

Forklaring

Eleverne præsenterer deres faunapassage og begrunder, hvorfor de har konstrueret den, som de har. Eleverne forklarer, hvordan faunapassagen tager hensyn til bænkebiderens krav til levesteder, fx fugt, føde og mørke.

Tal om mulige fejlkilder, hvis det viser sig, at der ikke er nogen bænkebidere uden for passagen. Bænkebiderne kan fx være stukket af til andre steder, de kan være blevet i passagen, eller de er døde.

Kompetenceområder

 • Modellering

Faglig søjle fra Fælles Mål

 • Undersøgelser i naturfag

Faglig pointe

 • Eleven afprøver en model af en faunapassage