Gå til hovedindhold

Bevægelse er godt

Microbit til Big Bang 2017 - Foto: Thomas Evaldsen © Astra

Eleverne skal kode en micro:bit til at give en lyd fra sig, når de ikke bevæger sig hurtigt nok, fx i frikvarteret eller under en bevægelsesøvelse.  

Udfordringen

Eleverne skal kode en micro:bit til at give en lyd fra sig, når de ikke bevæger sig hurtigt nok under leg. Ved denne aktivitet er eleverne koncentreret om faserne ’konkretisere’, ’konstruere’ og ’forbedre’. 

Aktivitetsplan

Aktiviteten kan laves uden at gennemføre delprocesserne ’undersøg’ og ’få ideer’ - du kan således gå direkte til delprocessen ’konkretisere’.

Eleverne får dog en større indsigt i, hvorfor bevægelse er godt, hvis samtlige delprocesser gennemføres, ligesom eleverne trænes i at bruge de forskellige metodekort. 

Vejledninger og aktiviteter

Forstå udfordringen    

Undersøge

 • Undersøg, hvilken viden, I får behov for, for at kunne løse udfordringen.
 • Udfyld metodekortet PDF iconVidenskortlægning
 • Undersøg sammenhængen mellem puls og bevægelse.
 • Beslut, hvor høj jeres puls skal være i jeres kravsspecifikation, og argumenter for det.
 • Undersøg evt., hvordan micro:bits virker, og lav øvelse 1-3 i denne

Få ideér

Konkretisere

 • Eleverne beslutter sig for, hvilke krav deres micro:bit skal opfylde.

Konstruere

 • Eleverne koder deres micro:bit. 15 - 30 min     

Forbedre    

 • Optimer kodningen og buzzernes reaktioner. 15 min     

Præsentere løsningen    

 • Lav en stafet, hvor I viser, hvordan jeres micro:bit virker.

 

Forløbet kan laves uden at gennemføre faserne ’undersøg’ og ’få ideer’ - du kan således gå direkte til fasen ’konkretisere’. 

Perspektivering

Forløbet kan tænkes ind i mange andre undervisningsforløb. Det kunne være arbejdet med kroppen, herunder puls og evt. målinger med pulsur, mens eleverne laver forskellige aktiviteter. Her vil de kunne undersøge og ændre deres variable ift. til buzzeren.

Forløbet kan både være indgangsvinklen til et sundhedsteam, eller den kunne være afslutningen.

 

Kompetenceområder:

 

Undersøgelseskompetencen

 • Eleven kan gennemføre fysiologiske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr
 • Eleven kan udvikle enkle produkter

Modelleringskompetencen

 • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion

Faglige færdigheds- og vidensmål:

 • Mennesket, teknologi og ressourcer

Faglige pointer:

 • Bevægelse, puls og kodning