Gå til hovedindhold

Det rene vand - efter oversvømmelsen

Danmark har noget af verdens bedste drikke-vand og næsten alle steder i Danmark kan man drikke grundvandet. Drikkevand, der er rent og smager godt. Men ikke alle steder i verden er de så heldige, og i katastrofeområder er netop rent drikkevand en stor udfordring. Sikkert og billigt drikkevand til alle er desuden et af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. I forløbet får eleverne kendskab til vands kredsløb.

Into til forløbet - under redigering

Udledning af stoffer fra den enkelte og samfundet retter sig i mange fællesfaglige undervisningsforløb mod de for eleverne abstrakte og usynlige udledninger som fx CO2 til atmosfæren og kvælstofudledning til vandmiljøet. I sjældnere tilfælde sættes der fokus på den allestedsnærværende udledning af plast: Hvordan begrænser vi vores udledning af plast? Kan vi sænke forbruget, og kan vi genanvende mere?

I dette forløb sætter vi fokus på at kunne bestemme plasttyper med henblik på større genanvendelse. Elevernes udfordring bliver at  udarbejde en algoritme/sorteringsnøgle for plastsortering. I forløbet lærer eleverne om påvirkning af økosystemer, materialetransport og strømforhold,  nedbrydning af plast i naturen og densitet af plast.

Forløbet er tilrettelagt som et engineeringforløb, hvor eleverne arbejder efter engineering procesmodellen.

Eleverne gennemfører en engineering-udfordring, hvor de finder frem til en løsning, som kan rense drikkevand i et katastrofeområde.

Danmark har noget af det bedste drikkevand i verden. Se evt. følgende inspiration:

Naturvidenskabsfestivalen:

Der ligger meget god inspiration til både undersøgelser og viden om drikkevand i forløbet om rent drikkevand, udviklet i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen 2017. 

FN’s verdensmål 
FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet: "Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand og indgår naturligt i forløbet"

Yderligere udfordringer
Besøg eventuelt rensningsanlæg, genbrugsstationer eller andre eksterne læringsarenaer, der arbejder med opsamling og sortering af plast.

Stilladsering
Forløbet er et struktureret forløb. Der er mange muligheder for at åbne forløbet mere op, afhængigt af elevernes erfaringer og ens egne erfaringer med engineering-forløb. For nogle elevgrupper vil udlevering af udfordringen være tilstrækkelig.

For nogle elever kan det være en hindring for de gode ideer, hvis de har arbejdet for meget med teorien, og for disse kan det være en ide at undlade det meste af undersøgelsesprocessen og hurtigt gå videre til ideer, design og konstruer: Her kan opgaven være, at de har en stor og en lille plastikflaske, hvor de fordamper i den ene flaske og fortætter i den anden, hvorefter de tester vandet. Derefter går de tilbage til undersøgelse og foretager nogle af de mange undersøgelser. Disse undersøgelser kan så indgå i arbejdet med at forbedre prototypen.

STEM er integreret i forløbet:

S

De naturfaglige undersøgelser eleverne gennemfører

T

Forløbet har fokus på plastteknologi

E

Indgår i elev-udfordringen

M

Konstruktion af egne algoritmer

 

 

 

 

Arbejdet med løsningen inkluderer arbejde med fordampnng og fortætning.

Øvrig inspiration

 

På vandetsvej.dk findes ligeledes mange gode figurer og små videoer med forklaringer til grundbegreber om vand.

Hvis du arbejder med forløbet i starten af 7. klasse, kan det danne udgangspunkt for det fællesfaglige emne ‘Rent drikkevand for fremtidige generationer’.

Det kan være svært at forestille sig, hvordan løsninger kan se ud. Der findes mange, og der er ingen facitliste. Her kan du finde inspiration til, hvordan konstruktionerne kan se ud:

 

Eleverne gennemfører en Det rene vand-udfordring, hvor de producerer en løsning, der kan rense drikkevand i et katastrofeområde.

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

 

Se vejledning

 

Forstå udfordringen

Se vejledning

Undersøge

Se vejledning

 

Få ideer

Se vejledning

 

Konkretisere

 • Eleverne konkretiserer deres ide på et A3 ark og giver begrundelser for hvorfor de vælger denne løsning. Alt efter hvad eleverne vælger, skal eleverne lave en materialeliste. 

Se vejledning

 

Konstruere

 • Eleverne bygger deres løsning.

Se vejledning

Forbedre

 • Eleverne læser om FN’s 6. verdensmål om rent vand og sanitet på verdensmaalene.dk//maal/6. De arbejder herefter med at forbedre deres løsning.

 • Eleverne diskuterer og forbedrer deres løsninger. Metodekort - Opsamling.
   

 • Til brug for test af vandrensningsløsninger fremstilles ‘beskidt’ vand ved at blande jord/mudder og salt i almindeligt vandhanevand.
 • Aktivitet: Test det rensede vand
  - Når vandrensningsløsningen er blevet testet, er der kommet noget vand ud af det. Eleverne skal nu undersøge, om det vand, de har ‘fremstillet’, er rent. Det kan de gøre på følgende måde.

Se vejledning

 

Præsentere

 • Eleverne kan bruge metodekort - Præsentation til deres præsentation

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan designe enkle undersøgelser af vands fortætning og fordampning under forskellige betingelser. Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

Modelleringskompetence

 • Eleven kan fremstille modeller af vands kredsløb og på den måde anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.
 • Eleven kan visualisere modeller af eget design, før de bygges. 

Perspektiveringskompetence

 • Eleven kan perspektivere den konkrete fortælling til katastrofeområder generelt og til FN’s verdensmål nr. 6, ‘Rent vand og sanitet’.

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om rent drikkevand for alle.
 • Eleven kan tilegne sig viden om vand og vands kredsløb via multimodale tekster på nettet.

Fællesfagligt fokusområde

 • Drikkevand for fremtidige generationer.

Faglige pointer 

 • Eleverne får indblik i brugen af teknologi og en forståelse af vand som ressource.