Gå til hovedindhold

Dissektion af insekter

Dissektion af insekter - græshoppe - naturvidenskabsfestival 2017

Kom helt tæt på insekterne. Eleverne dissekerer melorme og græshopper. De observerer, hvordan dyrene ser ud helt tæt på, og de sammenholder med dyrenes adfærd - hvordan æder, bevæger og formerer de sig, og hvordan trækker de vejret?

Aktivitetsvejledning

Til læreren: 

Eleverne skal genbruge de noter, de tog, da de i første lektion observerede de levende dyr. Bed eleverne om at medbringe deres logbog.

Hvis dyrene er levende, kan I aflive dem på forhånd ved at lægge dem i en tætsluttende frysepose og fryse dem ned i 2-3 døgn. Metoden er skånsom, idet insekterne går i dvale og derefter dør.

Når eleverne skal dissekere, er det bedst, at de benytter skalpeller. Skalpeller er skarpe og derfor gode til at lave fine snit med. Har eleverne aldrig arbejdet med skalpeller, er det vigtigt, at du introducere dem til disse, fx lærer dem, hvordan man skifter blad, og at det er absolut forbudt at ‘lege’ med skalpeller.

Til eleverne:

1. Dissektion af melorm (eleverne arbejder enkeltvis):

 • Læg melormen under en stereolup. Indstil stereoluppen, så du tydeligt kan se melormen. Se først på melormen i hel tilstand. Skær hovedet af den, og se på hovedet i stor forstørrelse. Drej hovedet rundt, så du kan se foran og på siden af hovedet. Se på resten af kroppen. Observer fra oven og siden. Til sidst skærer du forsigtigt melormen op og observerer, hvordan den ser ud indeni.
 • Hvordan ser melormen ud? Hvordan ser den ud på siden, foran og bagtil? Har den øjne, munddele, ben og antenner? Læg især mærke til de små huller på siden af hvert kropsled, hvad bruger melormen mon dem til? Hvordan ser den ud indeni? Tag noter.
 • Sammenlign dine noter med de noter, du skrev, da du observerede de levende melorme i første lektion.
 • Se på illustrationen af melormen. Sæt pile ved de dele, du har registreret, og skriv betegnelser på (find hjælp på nettet).
 • Sammenhold dine observationer med melormens adfærd: Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvordan æder den, hvordan bevæger den sig, og hvordan formerer og udvikler den sig?

 

 

2. Dissektion af græshoppe (eleverne arbejder enkeltvis):

Læg græshoppen under en stereolup. Indstil stereoluppen, så du tydeligt kan se græshoppen. Se først på græshoppen i hel tilstand. Observer den grundigt - har den ben, vinger, øjne, antenner osv.? Skær hovedet af den, og se på hovedet i stor forstørrelse. Drej hovedet rundt, så du kan se foran og på siden af hovedet. Se på resten af kroppen. Observer fra oven og siden. Skær til sidst forsigtigt græshoppens bagkrop op, og observer, hvordan den ser ud indeni.

 • Hvordan ser græshoppen ud? Hvordan ser den ud på siden, foran og bagtil? Har den øjne, munddele, ben og antenner? Læg især mærke til dens øjne, hvordan ser de ud? Prøv at få øje på græshoppens munddele - hvordan ser de ud? Hvordan ser den ud indeni? Tag noter.
 • Sammenlign dine noter med de noter, du skrev, da du observerede de levende græshopper i første lektion.
 • Se på illustrationen af græshoppen. Sæt pile ved de dele, du har registreret, og skriv betegnelser på (find hjælp på nettet).
 • Sammenhold dine observationer med græshoppens adfærd: Hvorfor ser den ud som den gør? Hvordan æder den, hvordan bevæger den sig, og hvordan formerer og udvikler den sig?

 

 

3. Modellering af insekter (Fælles aktivitet - i grupper)

 • Opdel klassen i 4 grupper, der hver især udarbejder modeller af:
 • Melormens udseende og særkende, herunder paralleller til dens levevis
 • Melormens udvikling - livscyklus
 • Græshoppens udseende og særkende, herunder paralleller til dens levevis
 • Græshoppens udvikling - livscyklus


Forklaring

Melormen er en larve af melbillen. Det er ikke en orm, bl.a. fordi den har seks ben. Orme har ikke ben. Melormen svarer til sommerfuglelarven og hører til de insekter, der har fuldstændig udvikling. Alle insekter ‘trækker vejret’ - får ilt til deres organisme - gennem såkaldte trakérer eller ånderør. Disse trakérer er et rør ind i kroppen, som udmunder som et lille hul på hver kropsdel. Melormen trækker luft med ilt ind i rørene , hvorefter der sker en udveksling med blodet i melormens krop hen over rørets væg. Trakérer er meget tydelige på melorme. 

Græshopper har ikke larver, men nymfer. De har altså såkaldt ufuldstændig udvikling. Græshopper lever af græs. Det er tydeligt at se græshoppens munddele, som de kan skære græs af med. Insekter har såkaldte sammensatte øjne, disse er tydelige at se på græshoppen.


Prøv også at …

dissekere andre insekter. Det kan være nogle, I køber på nettet eller insekter I fanger selv, fx i skoven.