Gå til hovedindhold

Forskellige mælkeprodukter

Der findes mange forskellige slags mælkeprodukter. I denne aktivitet arbejder eleverne med mælk, yoghurt og tykmælk. De ser på næringsindholdet. Hvordan ser det ud i mikroskop, hvordan dufter og smager det, og hvad er konsistensen?

Materialer

Materialerne fremgår af de enkelte delvejledninger til produktion af yoghurt og tykmælk. Se under aktivitetsvejledningen.

Aktivitetsvejledning

Hvilke mælkeprodukter findes der?

Lav en liste over, hvilke produkter I kender, der indeholder mælk. Tænk også over produkter, hvor det ikke er så synligt, at de indeholder mælk.

Lav selv yoghurt og tykmælk 

Forklar, hvordan man kan lave det - hvad gør et produkt til yoghurt?

Links til inspiration:
Hjemmeriet: Opskrift på yoghurt
Hjemmeriet: Opskrift på tykmælk og creme fraiche
Astra: NaturFAGsmælk


Mælk i mikroskop

Se på forskellige mælkeprodukter i mikroskop. Vælg 3 forskellige, som I undersøger. Skriv resultaterne i et skema.

  1. Læg en lille dråbe mælk på objektglasset, og fortynd med 4-5 dråber vand. Bland dråberne, og se på blandingen i mikroskopet.
  2. Lad mælkedråberne stå nogle timer, og se på dem igen.
  3. Tag eller tegn ’billederne’, og forklar, hvad I kan observere.

Energi og næringsindhold

Sammenlign energi og næringsindhold i fem udvalgte mælkeprodukter. Læs på varedeklarationen, og lav et skema, hvor I noterer følgende mælkeprodukter: Fløde, mælk, yoghurt og 2 selvvalgte produkter. Noter herefter følgende indhold for hvert af produkterne: Energi, fedt, kulhydrat, protein. Lav en konklusion på jeres undersøgelse.
  
Sensorik - sammenlign duft, smag og konsistens

Studér jeres fem mælkeprodukter igen. 

Lav et nyt skema, hvor duft, smag og konsistens skal beskrives med ord. Det er ikke sikkert, I er enige i gruppen, men prøv at finde nogle ord, der dækker beskrivelsen.

Til brug for beskrivelse af smag kan I anvende en smage-femkant. (Kilde: Smagens Dag)

Hent elevarket med de 5 smags femkanter i boksen til højre. Smager produktet fx lidt salt, farver man et felt (den inderste trekant) ved ‘salt’. Er smagen mere salt, farver man et felt mere. Og smager det helt utrolig salt, farver man alle tre felter ved ‘salt’. Smager det slet ikke salt, farver man selvfølgelig ingen felter.  Bagefter kan man bedre beskrive produktets samlede smag.

Diskuter og beskriv også konsistensen af hvert af mælkeprodukterne. Vælg de ord, der bedst beskriver konsistensen af hvert enkelt mælkeprodukt. Her er nogle ord, der måske kan hjælpe på vej:

Udfyld jeres skema, og find frem til en konklusion.

Link til inspiration:
DM i Madkamp: Mælk og mælkeprodukter - og deres fysisk-kemiske egenskaber

pH-værdi:

Mål pH-værdien i de fem mælkeprodukter. Hvordan passer denne måling med jeres vurdering af smag?
Hvorfor er nogle produkter mere sure end andre? 


Forklaring

Tykmælk er også produceret af komælk, men den er syrnet med mælkesyrebakterier.
Hvis vi lader en portion mælk stå ved stuetemperatur, vil de mælkesyrebakterier, der er i mælken, med det samme begynde at omsætte mælkens laktose (sukker) og udskille mælkesyre i processen. Når syreholdigheden bliver tilstrækkelig stor, kan proteinerne i mælken ikke længere holdes i opløsning, hvorpå de vil klumpe sig sammen og gøre mælken tyktflydende. Resultatet er det produkt, vi kalder for tykmælk

Yoghurt er et syrnet mælkeprodukt

Man mener, yoghurt stammer fra Centralasien og Bulgarien. Det var først i begyndelsen af det 20. århundrede, at yoghurt blev kendt i andre dele af verden. Det skete efter sigende, da den russiske biolog Iljitj Mekhnikov beskrev drikken som vejen til et langt liv. I dag er der meget stor forskel på, hvilke mælkesyrebakterier der anvendes til at syrne mælken, og dermed er der også store forskelle på smag og konsistens. 
For at et surmælksprodukt kan gå under betegnelsen ‘yoghurt’ skal produktet som minimum indeholde mælkesyrebakteriestammerne lactobacillus bulgaricus og streptococcus termophilus, ellers kan det ikke markedsføres som yoghurt. Det kan dog godt både smage som og ligne yoghurt.

Fælles opsamling

Udvælg mindst 5 fagord fra jeres tema ‘Forskellige mælkeprodukter’, som I kan forklare for de andre i klassen. Forklar, hvorfor I mener, det er vigtige fagord for jeres tema.
Forbered jeres fremlæggelse med hele projektet ‘Forskellige mælkeprodukter’.

Prøv også at ...

… tænke over, hvorfor man kan sige: ’mælk er lavet af sol’?
Hvordan kan man med 6 trin beskrive føde- og energikæden fra sol til mælk.
Link til inspiration: 
Naturvidenskabsfestival: Mælk er lavet af sol!?


 

Kompetenceområder 

  • Undersøgelse og modellering

Faglig søjler fra Fælles Mål  og faglig pointer

  • Natur og teknologi: teknologi og ressourcer samt menneket
  • Biologi: Celler, mikrobiologi og bioteknologi. Fysik/Kemi: Produktion og teknologi
  • Geografi: Naturgrundlag og levevilkår