Gå til hovedindhold

Galapagos - voldsomme vulkaner og drabelige dyr

Inspiration til fællesfaglig forløb

OBS! Udviklet til Fælles Mål 2009

 

Storylineforløb om en elev som skal med sin far til Galopagosøerne. Faderen skal arbejde på Charles Darwins forskningscenter. Eleven får til opgave at hjælpe faderen i forbindelse med et besøg af en lokal 7. klasse.

Læringsmål

Biologi. Efter forløbet skal du...:

 1. Kende til forskellige dyr og planter fra Galapagos.
 2. Kunne forklare, hvordan dyrene har tilpasset sig forskellige levesteder på øerne. 
 3. Kunne forklare, hvad evolution, fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, variation og naturlig selektion betyder.

Fysik/kemi. Efter forløbet skal du..:

 1. Kunne planlægge, gennemføre og evaluere forsøg, der viser noget om  kulde- og varmeblandinger i vand.
 2. Kunne forklare fx havstrømmenes betydning for Galapagos.
 3. Kunne planlægge, gennemføre og evaluere forsøg, der viser noget om vulkaner.
 4. Kunne forklare, hvad vulkaner og pladetektonik har med hinanden at gøre. 

Geografi. Efter forløbet skal du...:

 1. Kunne bruge kort og data til at søge viden om, hvordan landskabet er dannet på Galapagos.
 2. Kunne forklare, hvordan bevægelserne i de tektoniske plader har ført til øernes opståen.
 3. Kunne forklare, hvordan landskabet på øerne er opstået.

Aktiviteter/arbejdsmåder

Eleverne arbejder ud fra et storyline-lignende forløb, hvor de ledes igennem forskellige typer opgaven.

 1. Se filmen "Galapagos - øen, der ændrede verden". Filmen kan streames eller købes hos CFU.
 2. Lav en dobbeltcirkel og fortæl i løbet af 1 minut skiftevis med din makker i cirklen, hvor mange dyr og planter fra filmen, som du kan huske.
 3. Lav en opsamling på klassen, hvor I taler om dyr, planter, konkurrence og tilpasninger.
 4. Præsenter forløbet for eleverne. Se særskilt præsentation af forløbet.
 5. Opgave, der fremgår af storyline-historien: Find ud af, hvor Galapagos ligger. Kom ind på fx klima- og plantebælter, havstrømme, vind- og vejrforhold. Se flere detaljer i præsentationen.
 6. Delevaluering af del 1: Lav en glogster og fremvis den for klassen i en karrusel-feedback. En glogster er en elektronisk opslagstavle, hvor brugerne kan designe interaktive plakater. Karrusel feedback: Eleverne laver et produkt/planche med et feedback-ark. Eleverne går nu rundt mellem plancherne i grupper og skriver gruppens feedback på feedback-arkene. Eleverne vender tilbage til deres egen planche og diskuterer de øvrige gruppers feedback på deres produkt.
 7. Forsøg: Lav forsøg om havstrømme og vulkaner.
 8. Delevaluering af del 2: Lad eleverne præsentere deres forsøg for hinanden i form af film. De skal fortælle, hvordan de har planlagt og udført forsøget.
 9. Opgave, der fremgår af storyline-historien: Vælg et dyr og en plante og beskriv tilpasninger, variation og selektion samt biotopen på Galapagos. Lav efter eget valg en film, billedbog, orienteringsløb eller evt. et radioprogram om vulkaner og pladetektonik. Benyt fx Book Creator som hjælpemiddel. Book Creator er en betalingsapp til iPad og Android.
 10. Delevaluering af del 3: Lad eleverne præsentere deres produktioner for klassen.
 11. Slutevaluering: Gå sammen i grupper på 3-4 elever. Lav et begrebskort over følgende begreber: 

Skal alle kunne: tilpasninger, adfærd, konkurrence, evolution, havstrømme, vulkaner, hotspot, isolation, pladetektonik, levesteder

Hvis du kan: fødselsoverskud, variation, naturlig selektion, landskabsdannelse.

Muligheder for undervisningsdifferentiering

Elever og lærer træffer i fællesskab beslutning om, på hvilket niveau opgaverne skal besvares, fx kan det være, at nogle elever skal springe enkelte opgaver over eller lave færre forsøg end de andre.

Evalueringen differentieres ved, at det ikke er et krav, at alle elever skal kunne alle begreber.

Eleverne har mulighed for at udvide undersøgelserne, idet der er lagt op til en forholdsvist åben struktur.

Inddragelse af elever

Vi forsøger at fange elevernes interesse/motivation gennem et storyline forløb.

Eleverne har mulighed for selv at vælge arbejdsformer i forbindelse med den indlagte workshop og for selv at vælge, hvilke dyr og planter, de vil arbejde med.

Der støttes op omkring svage elever ved, at læreren har mulighed for at stille mere lukkede spørgsmål, men der bør samtidig gives mulighed for en mere åben tilgang til forløbet for de elever, der kan kapere den åbne arbejdsform.

Evaluering

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres undervejs tre gange i forløbet:

 • 1. evaluering 
  Elevfremlæggelser for klassen. Grupperne fortæller på skift kort om deres planer for rejsen. Begreberne fra læringsmålene skal indgå i fremlæggelsen. Det er et krav, at eleverne benytter Glogster ved fremlæggelsen (se glogster.com) med billeder, kort, hydrotermfigur, illustration af hotspot og evt. andre oplysninger, som eleverne selv finder relevante. Tidskrav: Max 5 minutter pr. gruppe.
 • 2. evaluering 
  Elevproducerede film af elevforsøg vises for klassen. Det er et krav, at begreberne fra læringsmålene skal indgå i fremlæggelsen. Svarene på nøglespørgsmålene skal være klare. Hypoteserne til de enkelte forsøg skal fremgå. Tidskrav: Max 5 minutter pr. gruppe.
 • 3. evaluering
  Elevgrupper fremviser film, billedbog, orienteringsløb, radioprogram eller andet, som skal illustrere deres nye viden om dyr på Galapagos. Det er et krav, at begreberne evolution, tilpasning, naturlig variation, konkurrence, fødselsoverskud, isolation, selektion og mutation skal indgå.