Gå til hovedindhold

Gavnlige bakterier

Gavnlige bakterier kan være dem der forbedrer sundheden og forebygger sygdomme. De kaldes probiotiske bakterier. Eleverne arbejder med begrebet og finder eksempler på disse probiotiske bakterier.

Aktivitetsvejledning 

Læs teksten, som er en faglig tekst. Notér faglige pointer ned. Besvar derefter, i grupper, de to spørgsmål der er stillet. 

"Nogle bakterier forbedrer sundheden og forebygger sygdomme. Sådanne gavnlige bakterier hedder probiotiske. Pro betyder "for" og biotisk betyder "liv".

Probiotiske bakterier kan fx findes i syrnede mælkeprodukter. Når vi spiser disse mælkeprodukter, giver vi vores tarme gavnlige bakterier, der kan hæmme uønskede bakterier i at give os maveproblemer. 
 
Probiotiske bakterier findes mang steder. Deres evne til at slå andre bakterier ihjel kan måske i fremtiden erstatte brugen af antibiotika, som anvendes til at bekæmpe alvorlige bakteriesygdomme. Det er en meget vigtig opdagelse, for bakteriernes generelle evne til at tilpasse sig har medført, at vi må bruge mere og mere antibiotika. Dette overforbrug gør bakterierne resistente (modstandsdygtige), så medicinen ikke virker længere - det er meget alvorligt. Men måske kan nogle af de probiotiske bakterier hjælpe os i fremtiden.   

I dag forskes der mere end tidligere i de probiotiske bakterier. Man vil finde ud af, hvor de probiotiske bakterier findes, hvordan man kan isolere dem, samt hvad og hvordan man kan udnytte dem."

Besvar, i grupper, følgende spørgsmål

Der skal være sterilt under en operation, men vi kan ikke leve fuldstændig sterilt. Find tre eksempler på bakterier, der kan gøre os syge. Gå i dybden med en forklaring.

Find tre eksempler på bakterier, der gavner os - det kan også være i naturens kredsløb eller i teknologisk udnyttelse. Gå i dybden med en forklaring. Uddyb fx ved at svare på spørgsmål som:

 • Hvad hedder bakterierne?

 • Hvor kommer de fra?

 • Hvad kan de?

 • Hvad har de forårsaget? 

 • Er denne problematik / sygdom stadig aktuel? Hvor?

 • Hvad kan man gøre for at forebygge?

 • Hvad kan man gøre for at handle / helbrede?

 • Hvad kan man gøre for at få fat i bakterierne?

 • Hvad siger ny forskning om denne bakterie?

 
Links som I kan benytte, når I skal lede efter viden

Kompetenceområder

 • Undersøgelse og modellering

Faglig søjler fra Fælles Mål

 • Natur og teknologi: teknologi og ressourcer samt mennesket
 • Biologi: Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Fysik/Kemi: Produktion og teknologi
 • Geografi: Naturgrundlag og levevilkår