Gå til hovedindhold

Genteknologi til sygdomsbehandling – og til forbedring af mennesker?

Materialet beskriver udviklingen af genteknologi frem til CRISPR, forklarer hvordan teknikken virker og indeholder interviews med en genforsker og to sæt filosoffer, som er uenige om, hvor grænserne for anvendelse af den nye teknik skal sættes.

Genteknologi og etik

Med udviklingen af en ny genmodificeringsmetode, kaldet CRISPR, er det blevet nemt, billigt og hurtigt at ændre på generne – og dermed kan man behandle sygdomme og måske på sigt genetisk ”forbedre” mennesker.

Det rejser en masse etiske dilemmaer, som får betydning for dagens unge, for det er især dem, der skal leve både med de fordele og ukendte risici, der er forbundet med CRISPR-metoden.

Undervisningsmaterialet indeholder en opdateret gennemgang af forskningsudviklingen og brugen af genteknologi på mennesker.

Tværfaglighed

Det retter sig mod gymnasiets tværfaglige undervisning, mest oplagt i fagene biologi/biotek, filosofi og religion.

Undervisningshæftet

Undervisningshæftet er på 40 sider og består af 4 kapitler. Materialet indeholder mange gode illustrationer, modeller og små videoklip, der forklarer genteknologi, CRISPR mm.

Til hvert kapitel er der muligheder for at teste sin viden samt spørgsmål og debatoplæg som kan bruges på klassen.

Undervisningshæftet hentes på Etisk Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk/crispr. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.

Indhold

Kapitel 1 Genmodifikation af mennesker.

  • Hvorfor forskere i disse år forudser, at vi snart vil kunne genmodificere mennesker. 
  • Hvad det er for en teknik, der nu er udviklet, og hvad den kan bruges til.
  • Hvilke etiske dilemmaer, brugen af teknikken rejser, hvis man bruger den på det befrugtede æg til sygdomsbehandling eller til at designe børn.
  • Hvor grænserne går for, hvilke egenskaber, det er muligt at ændre på.

Kapitel 2 Genmodifikation af mennesker ved hjælp af CRISPR

  • Hvilke risici, genmodifikation af mennesker er forbundet med
  • Hvad man realistisk set vil kunne bruge genmodifikation af mennesker til
  • Hvordan den nye banebrydende teknik CRISPR fungerer

Kapitel 3 Kom med laboratoriet

  • Her kan du enten læse interviewene, hvor nogle af begreberne også bliver forklaret, eller du kan se dem som film.

Kapitel 4 Etikinterview 

  • Interview med Peter Øhrstrøm og Klemens Kappel.