Gå til hovedindhold

Klassifikation

(c) John Tann [CC BY 2.0], WikiMedia Commons

For at holde styr på alverdens levende organismer er de sat i system, der er udformet af forskere.  Den svenske botaniker Carl von Linné udviklede et system allerede i 1735, og hans måde at systematisere og navngive på har været anvendt siden. Carl von Linné fandt på en måde at sortere dyr og planter, så de, der ligner hinanden, blev samlet i grupper.

Det system kalder vi i dag klassifikation. Eleverne arbejder med begrebet og laver aktiviteter, der uddyber deres forståelse af klassifikation.

Find mere om Linné:

Upsalla Universitet 

Biologi i 1000 år

Lektionsplan (5E-modellen)

Modul 5E-trin  
1 Engagement Lav en ganske kort introduktion til ordet 'klassifikation'. Det at sortere noget efter karaktertræk eller egenskaber, at ordne objekter i klasser. 

Eleverne laver en aktivitet med deres egne sko, der kickstarter deres forståelse af klassifikation. 

Elevark: Aktivitet: Sko i system 
2 Undersøg Bed eleverne (i grupper og uden hjælpemidler) notere mindst 10 levende organismer, de kan komme i tanke om. Sæt evt. en tidsramme på. Herefter skal eleverne - fortsat uden brug af hjælpemidler - uadarbejde en klassifikation af deres organismer. Referer til sko-øvelsen, så de kan se sammenhængen. 

De skal notere egenskaber ved dyrerne, som, de mener, kan benyttes som grundlag for klassifikationen. De skal opdele de større grupper i mindre rækker - og i endnu mindre klasser - præcis som de gjorde med skoene. 

Lad dem præsentere deres forslag for hinanden. 
3 Forklar Eleverne arbejder med en aktivitet, hvor de får kendskab til Carl von Linné, laver øvelser der viser dem hvordan hans system fungerer, og hvordan mælkesyrebakterier klassificeres. 

Elevark: Aktivitet: Carl von Linné og hans system
4 Udvid I Masseeksperimentet 2018 skulle eleverne på jagt efter mælkesyrebakterier. Det gjorde de ved at indsamle dele fra diverse planter. Eleverne går i dybden med den plante, de fandt. Hvis I ikke deltog i Masseeksperimentet, kan du lade eleverne indsamle en plante fra naturen omkring skolen, som de arbejder med. 

Elevark: Aktivitet: Klassifikation af en plante
5 Evaluer Jordens levende organismer sættes i systemer, der er udarbejdet af forskere. I denne aktivitet får eleverne kendskab til, hvad riger er. De udvikler en tidslinie, hvor de mest betydningsfulde forskere indenfor klassifikation nævnes. Og de arbejder med organismer og riger, hvor de angiver mindst fem fælles karaktertræk for hvert rige. 

Elevark: Aktivitet: Riger

Kompetenceområder:

  • Undersøgelse, modellering, perspektivering, kommunikation

Fælles Mål

Natur og teknologi

  • Natur og Miljø

Biologi

  • Evolution