Gå til hovedindhold

AT om klima (bio,geo,kemi, engelsk, samfundsfag)

Et forløb i almen studieforberelse om klima. Fagene biologi, naturgeografi, kemi, engelsk og samfundsfag, kan indgå i forskellige kombinationer.

Faglige kompetencer/kernefagligt stof:
Anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter. 

Valgtfrit stof:
Filmen: En ubekvem sandhed 

 

Almene kompetencer/bidrag til studieplan:
Fokus på problemformulering og sammenhængen med konklusionen