Gå til hovedindhold

Forsuring af verdenshavene

pukkelhval Nordatlanten

I tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab redegører klimaforskere for at, den målbare temperaturstigning vi på jorden oplever hovedsageligt skyldes en menneskeskabt forøgelse af drivhusgasser i atmosfæren. Udledning af drivhusgasser som kuldioxid, er med til at gøre verdenshavene surere. Dette kan skubbe ved økosystemers syre og base balance og gøre livet umuligt for mange typer af havlevende organismer. Hvilke konsekvenser kan dette have for jordens globale kulstofkredsløb? 

Undervisningsmaterialet og de udarbejdede opgaver og øvelser tager udgangspunkt i artiklen "På vej mod et surt hav" af klimaforsker og professor Katherine Richardson og Lone Thybo Mouritsen i Aktuel Naturvidenskab. Der henvises både til yderliger stof og et forsøg udarbejdet af Brit Skaugrud fra Kjemiske insitut i Oslo (vejledningen er på norsk). 

Opgaver og øvelser er tænkt som et anvendelsesorienteret supplement til et forløb i kemi B om syrer og baser, men kan med lidt omstrukturering indrages i biologiundervisningen. Arbejdsark med øvelser og arbejdsspørgsmål udarbejdet af Anne Becher og Finn Norre fra Vesthimmerlands Gymnasium.

Forsøg med carbondioxid

Formålet med forsøget er at vise at carbondioxid i luft opløses i vand og at det påvirker vandets surhedsgrad. Hvor meget carbondixid, der opløses og surhedsgraden af vandet, afhænger både af mængden af carbondioxid i luften og af temperaturen i vandet. 

Efter forsøget er der en række diskuterende spørgsmål eleverne enkeltvis kan diskutere, eller tage op til diskussion i plenum i klasse. 

Materiale til 2 elever:

4 små reagensglas

10 mL sprøjte

2 sugerør

BTB-opløsning

vand

vandbad på en kogeplade

Fremgangsmåde til forsøget findes i øvelsesvejledningen.