Gå til hovedindhold

Liv, bakterier og celler

Hvad er liv? Hvilken form for organisme er bakterier og hvad kendetegner en celle. Eleverne med at indkredse disse begreber, bygge modeller og udføre aktiviteter med celler.
 

Materialer

Modellervoks, løg, mikroskop, jod-jodkalium, vandpest, demineraliseret vand, objekt- og dækglas, køkkenrulle, mthylgrøn eddikesyreopløsning, eddikesyre.

Aktivitetsvejledning

Hvad er liv?

Lad eleverne arbejde undersøgende med nedenstående spørgsmål ud fra internet og bøger, de har til rådighed:

 • Bakterier er små levende organismer - men hvad er definitionen på liv?
 • På en organisme?
 • På en bakterie?
 • Og hvor små er bakterier egentlig?

Bakterier som organismer

Alt levende på Jorden er opbygget af celler. En celle er den mindste form for liv. En celle er en slags pose med liv  - men hvordan er en bakteriecelle bygget op?

 • Hvordan adskiller denne celle sig fra en plantecelle og fra en dyrecelle?
 • Lav modeller af de tre typer celler. De enkelte dele i cellen kan fx laves af forskellige farver modellervoks - eller andet - brug fantasien. Sæt relevante begreber på: Hvor er cellekernen? DNA, cellemembranen, cellevæg, ribosomer, kromosomer, mitokondrier, cytoploasma, plasmider, grønkorn, flageller...? Hvor findes hvad? Hvor findes det ikke? Og hvad er forskellen på disse begreber? Skriv forklaringer til modellerne.

Celler: Løg

Et løg er opbygget af skaller (blade), som man kan pille fra hinanden. Mellem skallerne (på indersiden af bladene) er en tynd hinde, som kan trækkes forsigtigt af. Dette lag er kun et cellelag tykt. Se cellerne i et mikroskop. De fleste kan se cellevæggene opfyldt af hulrum med næring. Med lidt jod-jodkalium kan man farve dem og se cellekerner som små kugler.

Celler: Vandpest

Bladene fra vandpest er gode til mikroskopi, da de kun består af to cellelag. Tag et blad fra skudspidsen af en vandpest. Læg den i en dråbe demineraliseret vand på et objektglas. Læg et dækglas over. Sug vandet væk med et stykke køkkenrulle (eller filtrerpapir).  Se cellerne i mikroskop. Og se strømninger i cellesaften.

Gentag, men læg denne gang det lille blad i en dråbe methylgrøn eddikesyreopsløning (i stedet for en vanddråbe). Efter nogle minutter bliver cellekernen farvet blågrøn. Cellevæggen bliver mindre farvet og resten farves ikke. Farvekontrasten kan man efterfølgende gøre mere tydelig ved at anbringe en dråbe eddikesyre (2% opløsning) langs den ene side af dækglasset og så suge det gennem præparatet med køkkenrulle (eller filtrerpapir).

Celler: Menneskeceller fra kind

Dyreceller er mindre end planteceller og derfor lidt sværere at studere. Med et kindskrab kan man få øje på dem. Cellerne er mere runde og cellekernen er ofte tydelig.

Cellerne fra det inderste af kinden skrabes ud med en tandstik og anbringes på et objektglas med methylenblåt. Dækglas lægges over.  Man kan ikke se ret meget andet end cellekerne, celleslim og cellemembran ved denne simple præparation. Tegn et par celler. De ligner nærmest spejlæg. Vis hvad der er hvad på figuren.

Yderligere vejledning til mikroskopering af celler: https://www.emu.dk/modul/mikroskopering-af-celler

Kompetenceområder

 • Undersøgelse og modellering

Faglig søjler fra Fælles Mål 

 • Natur og teknologi: teknologi og ressourcer samt mennesket
 • Biologi: Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Fysik/Kemi: Produktion og teknologi
 • Geografi: Naturgrundlag og levevilkår