Gå til hovedindhold

Renseanlæg til Afghanistan

I Danmark har vi godt styr på vores spildevand. I alle byer er der renseanlæg, der renser spildevandet, så forurenende stoffer i vandet ikke udledes til naturen og ødelægger fødekæder og dermed biotoper.

Spildevandet bliver renset mekanisk, kemisk og biologisk, inden det udledes til naturen. Herefter indgår spildevandet i det store vandkredsløb, før det som grundvand genopstår som drikkevand.

Det er dog ikke alle steder i verden, man er så heldig at have rent drikkevand. I mange tidligere krigszoner og steder, hvor befolkningstallet stiger hurtigt, er spildevand en stor udfordring.

Ifølge FN’s verdensmål skal der inden 2030 opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og vandkvaliteten skal forbedres ved bl.a. at halvere andelen af ubehandlet spildevand.

Eleverne gennemfører en renseanlæg-udfordring, hvor de producerer en løsning, der kan rense spildevand i et katastrofeområde.

 

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

Se vejledning

Forstå udfordringen


Se vejledning

Undersøge

 • FilVejledning til delprocessen 'undersøge' - Eleverne kortlægger den viden, der er nødvendig for at kunne løse udfordringen.

 • Eleverne undersøger, hvordan man renser spildevand i Afghanistan og andre steder. Derefter undersøger de, hvordan man renser vand i Danmark. Se Vandetsvej-filmen om rensningsanlæg.

 • Læs om renseanlæg i Danmark, herunder spildevandstyper, rensning, udledning, slam og sygdomsbakterier.

 • Eleverne laver øvelse med gær som erstatning for bakterier - brug evt. KloakLabs øvelse om biologisk rensning.

 • Eleverne undersøger den mekaniske rensning og laver øvelse - brug fx:
  Skoven i Skolens forsøg Mekanisk vandrensning eller
  DR Nørdakademiets forsøg om mekanisk vandrensning.

 • Bliv klogere på fældningsreaktioner på Vandetsvejs side om kemisk rensning. 

 • Aktivitet: Fældningsreaktioner - eleverne laver fældningsreaktioner.

 • Aktivitet: Påvisning af glucose

 


Se vejledning

Få ideer


Se vejledning

Konkretisere


Se vejledning

Konstruere


Se vejledning

Forbedre

 • Til brug for test af renseanlægget fremstilles spildevand ved at blande plaststumper, jord, sand, rapsolie, opvaskemaskinepulver, sukker og ammoniak og røre det hele sammen.
 • Vejledning til delprocessen ‘Test’ - inden I tester, skal I gøre jer nogle overvejelser om, hvilke data I vil have med fra selve testen.
 • Test nu det vand, der kommer ud af renseanlægget. Det kan gøres med kemisk analyse. Brug fx DTU’s eksperiment 5.3, kemisk analyse.
 • Aktivitet: Test spildevand med benedicts reagens - test, om der er mere glucose i jeres spildevand.
 • Vejledning: Diskuter og gør bedre (udskoling) - undersøg bl.a. ud fra testresultaterne, om det er muligt at forbedre prototypen. Forbedringsmuligheder kan fx være i forhold til, hvor længe vandet skal være i de forskellige beholdere. Eleverne bør opdage, at fældningsreaktioner går meget hurtigt, mens det tager lang tid for gæren at opbruge sukkeret.

Se vejledning

Præsentere

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan designe enkle undersøgelser af næringsstoffer i vand. Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

Modelleringskompetence

 • Eleven kan fremstille modeller af renseanlæg og anvende sammensatte modeller til at beskrive processer. Eleven kan visualisere modeller af eget design, før de bygges.

Perspektiveringskompetence

 • Eleven kan perspektivere den konkrete fortælling til katastrofeområder generelt og til FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet.

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om rent vand for fremtidige generationer. Eleven kan tilegne sig viden om vand og vandrensning via multimodale tekster på nettet.

Fællesfagligt fokusområde

 • Drikkevand for fremtidige generationer