Gå til hovedindhold

Bæredygtig udvikling

Målet med det naturfaglige projektforløb “Bæredygtig udvikling” er, at eleverne gennem samarbejdet mellem fagene opnår en sammenhængende naturfaglig forståelse og således udvikler deres naturfaglige kompetencer. Der er fokus på evaluering af elevernes naturfaglige læring.

Problemstilling

Projektforløbet har fokus på, hvilke handlemuligheder den enkelte har i forhold til at agere til gavn for en mere bæredygtig udvikling. Det giver anledning til følgende problemstillinger:

 • Befolkningseksplosion: Hvilke udfordringer medfører befolkningseksplosionen?
 • Fødevareproduktion: Hvilke udfordringer medfører en bæredygtig fødevareproduktion?
 • Rovdrift på naturen: Hvad kan vi gøre for at undgå at drive rovdrift på naturen?
 • Energiforsyning: Hvordan sikrer vi en bæredygtig energiforsyning?
 • Affaldshåndtering: Hvordan håndterer vi affald på en bæredygtig måde?

I det følgende er der fokuseret på problemstillingen omkring fødevareproduktion.

Projektforløbet planlægges med udgangspunkt i relationsmodellen fra emu.dk, så der sættes spot på, hvad projektforløbet rummer inden for de fire dimensioner: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

 

 

 

Læringsmål og målpar

Kompetenceområder og målpar, som er i spil i forløbet, er vist skematisk til højre.

Klik på det enkelte læringsmål herunder, for at se de bagvedliggende målpar fra Fælles Mål:

1. Kan illustrere energitab gennem fødekæder

Fysik/kemi: Modellering - Energiomsætning, fase 3:

 • F: Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger
 • V: Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder

2. Kan illustrere stoffers kredsløb i forbindelse med fødevareproduktion

Fysik/kemi: Perspektivering - Produktion og teknologi, fase 2:

 • F: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt
 • V: Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug

Geografi: Undersøgelse - Globalisering, fase 1:

 • F: Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik
 • V: Eleven har viden om produktionskæder

3. Kan gøre rede for forskelle, ligheder og interessemodsætninger i økologisk kontra konventionelt landbrug

Biologi: Perspektivering - Anvendelse af naturgrundlaget, fase 1-3:

 • F: Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer
 • V: Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget
 • F: Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion
 • V: Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion
 • F: Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt
 • V: Eleven har viden om naturforvaltning

Geografi: Perspektivering - Naturgrundlag og levevilkår, fase 1-2:

 • F: Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget
 • V: Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse
 • F: Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
 • V: Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget

4. Kan give eksempler på regionale forskelle i fødevareproduktion

Geografi:

 • Undersøgelse - Naturgrundlag og levevilkår, fase 3:
  • F: Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold
  • V: Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion
 • Perspektivering - Naturgrundlag og levevilkår, fase 2
  • F: Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
  • V: Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget

5. Kan udvikle eksempler på bæredygtig fødevareproduktion

Biologi: Perspektivering - Anvendelse af naturgrundlaget, fase 3:

 • F: Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt
 • V: Eleven har viden om naturforvaltning

Geografi: Perspektivering - Globalisering, fase 3:

 • F: Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund
 • V: Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed

6. Kan identificere næringsstoffer i fødevarer

Biologi: Undersøgelse - Krop og sundhed, fase 1:

 • F: Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser
 • V: Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning

Fysik/kemi: Undersøgelse - Produktion og teknologi, fase 1:

 • F: Eleven kan undersøge fødevareproduktion
 • V: Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer

 

 

 

Undervisningsaktiviteter

 • Dissektion af burger
 • Indkredse bæredygtigghedsbegrebet
 • Gruppearbejde med problemformulering
 • Fremlæggelse på markedsdag

 

 

Tegn på læring

 • Ad. 2 under læringsmål:
 • At eleven selvstændigt redesigner et 
 • kendt produkt i en mere bæredygtig 
 • version, og redegør for det bæredygtige i ændringerne
 • Ad. 5 under læringsmål:
 • At eleven kan bruge fagbegreber som næringsstoffer, nitrogen, kunstgødning og naturgødning.

 

 

Evaluering

 • Logbog/portfolio
 • Markedsdag