Gå til hovedindhold

At være en rigtig forsker

Pige tørrer hænder - Masseeksperimentet 2017 - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Træning af naturvidenskabelig arbejdsmetode er en vigtig del af undersøgelseskompetencen. Med udgangspunkt i et virkelighedsnært emne, børns inkontinens og sammenhæng med toiletforhold arbejder eleverne med en ægte naturvidenskabelig arbejdsmetode og deltager i et forskningsprojekt.

Når I deltager i selve den forskningsmæssige del af Masseeksperimentet, gennemfører I de første fire trin af naturvidenskabelig arbejdsmetode - naturvidenskabeligt spørgsmål, hypotese, design og undersøgelse. Disse fire trin gennemføres alle med frihedsgraden struktureret, idet forskerne allerede har:

  • stillet det naturfaglige spørgsmål (er der en sammenhæng mellem elevers inkontinens og toiletforhold?)
  • opstillet hypotesen (dårlige toiletforhold medfører, at flere elever holder sig hele dagen)
  • lavet undersøgelsesdesignet (spørgeskema, registrering og fotodokumentation)
  • besluttet hvordan I skal gennemføre undersøgelsen (vejledning)

Efterfølgende er det også forskerne, der behandler undersøgelsens resultat, det er dem, der analyserer på resultaterne, og det er ligeledes dem, der konkluderer.  

Selve deltagelsen i Masseeksperimentet er derfor en rigtig god måde at ‘træne’ den naturvidenskabelige arbejdsmetode: Hvad består den af, hvordan gennemfører man den mm. Samtidig er det et virkelighedsnært forskningsprojekt eleverne deltager i, så resultater mm. kan have interesse for dem selv og deres hverdag.

På sigt skal eleverne dog på egen hånd kunne gennemføre en naturvidenskabelig arbejdsmetode, og som underviser kan du arbejde hen imod at åbne hvert trin i den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Prøv også en anden naturvidenskabelig arbejdsmetode med fokus på det undersøgende arbejde: Nysgerrigper.

Strukturering efter 5E-modellen samt aktiviteter

 

Engager

Kort introduktion til inkontinens - film med forsker fra Aarhus Universitetshospital

  • Den sunde tissestråle - hvordan lyder den - og hvorfor? - lydfil
  • Hvad ved I allerede, og hvad tror I? - grubletegning

Undersøg

  • Gennemgå trin i den naturvidenskabelige arbejdsmetode - metodeplakat
  • Gennemfør første del, den forskningsmæssige, af Masseeksperimentet - find lærervejledning her

Forklar

Udvid og bearbejd

  • Registrering og observering af toiletforhold - gennemfør anden del af den forskningsmæssige del af Masseeksperimentet - find lærervejledning her
  • Opsamling - hvad siger vores resultater? Hvilke forhold ville vi ændre på, hvis vi kunne få midler til det?

Evaluer

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetencen

Faglig kontekst

Træning af naturvidenskabelig arbejdsmetode er en vigtig del af undersøgelseskompetencen. Med udgangspunkt i et virkelighedsnært emne, børns inkontinens og sammenhæng med toiletforhold arbejder eleverne med en ægte naturvidenskabelig arbejdsmetode og deltager i et forskningsprojekt.