Gå til hovedindhold

Udskoling

Har det en værdi at naturen er rig

Lad eleverne i udskolingen tale naturens sag i uge 39. Under temaet ‘Helt vildt’, undersøger eleverne naturens mangfoldighed og skaffer naturen mere plads i lokalområdet. 


Der lægges op til et samarbejde med det lokale gymnasium. Brug jeres kommunes Naturfagskoordinator, der i mange tilfælde kan være sparringspartner og bindeled fx til gymnasiernes Naturvidenskabskoordinatorer.

Hold festival med et formål

Brug Planlægningsværktøjet til at planlægge jeres festival. Det kunne fx se sådan ud:

Forslag til en uge

En uge 39 under temaet ‘Helt vildt’ kan have fokus på Naturvidenskabens ABC  erkendelse 4 Naturen er rig på biodiversitet, ved at eleverne arbejder med at undersøge og vurdere deres lokalmiljø.  Eleverne påtager sig rollen som biotop-ambassadør og arbejder på at skaffe flere m2 i lokalområdet til gavn for biodiversiteten.

Se forslag til, hvordan ugen organiseres her

PDF iconSe ugen udfoldet udfoldet i forløbsplan her.

Didaktisk udviklingsrum

Brug ugen til at sætte fokus på jeres egen praksis. Det kan I fx gøre ved at reflektere over dagens didaktiske fokus.

Dagens didaktiske reflektion

Forslag til dagens didaktiske refleksion:
 

Stilladsere og kvalificere feltundersøgelser: Hvordan kan man stilladsere og kvalificere feltundersøgelser?

 • Hvad skal eleverne have af frihedsgrader i forhold til: fremgangsmåde, undersøgelsesstedet, undersøgelsesmaterialer og dataopsamling m.v.

 

Øge brugen af lokalområdet: Hvordan kan vi blive bedre til at bruge lokalområdet ?

 • Hvordan kan vi som lærere få kortlagt lokalområdets muligheder

 

Elevernes selvstændige arbejde: Hvilken type klasseledelse kræver det, at lade eleverne arbejde undersøgende på egen hånd? 

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved de frihedsgrader, de får, når de skal undersøge på egen hånd.

 

Evaluering af elevernes selvstændige arbejde: Hvordan evaluerer man elever i deres selvstændige arbejde? 

 • Hvilke parametre vil vi definere, der skal kigges og lyttes efter. Er der bestemte fagord eller nogle processer, der viser at de er på vej.

 

Til vores fagteam: Hvad tager vi med videre fra ugen til vores naturfagsfagteam?

 • Hvordan kan vi komme i dialog med hinanden på skolen om progression. Både konkret inden for biodiversitet, men også mere generelt om det, eleverne skal lære i naturfagene

 

Oplæg til didaktisk refleksion i fagteamet

Sæt fokus i fagteamet

Brug jeres refleksioner og erfaringer fra ugen som afsæt til en diskussion i naturfagsfagteamet om fx progression og feltundersøgelser. 

Naturvidenskabens ABC lægger op til progression gennem hele elevernes skoleforløb inden for hver af de 10 erkendelser. I dette forløb har omdrejningspunktet været biodiversitet se fx  progressionsbeskrivelse for erkendelse 4 Naturen er rig på biodiversitet . 

I kan fx vende dette:

 • Hvilke forudsætninger for at arbejde med progression oplevede I, at eleverne havde, da I begyndte forløbet? 

 • Hvad, vurderer I, kommer naturligt efter på ungdomsuddannelserne? 

 • Hvad, vurderer I, kommer naturligt før på mellemtrinet?

 • Hvordan er I/kan I komme i dialog med hinanden på jeres skole om progressionen både konkret inden for biodiversitet, men også mere generelt om det, eleverne skal lære i naturfagene 

 

Faghæftet for biologi, geografi og fysik/kemi slår fast, at det er vigtigt for eleverne at komme udenfor og undersøge

 • Hvad er jeres erfaring nu med at lade eleverne undersøge udenfor? 

 • Hvor lidt/hvor meget skal der til, for at dette kan lade sig gøre? 

 • Hvilken type klasseledelse kræver det, at undervisningen foregår udenfor? 

 • Hvor er det eleverne skal have frihedsgrader 

 • Hvordan kan vi sammen kortlægge muligheder i vores lokalområde

Inspiration

Her kan du finde mere inspiration til din undervisning.