Gå til hovedindhold

Udskoling

Har det en værdi at naturen er rig

Undervisningspakke til udskoling

Her er inspiration til hvordan man kan arbejde med temaet ‘Helt vildt’ i uge 39 i udskolingen. 

Der lægges op til et samarbejde med det lokale gymnasium. Brug jeres kommunes Naturfagskoordinator, der i mange tilfælde kan være sparringspartner og bindeled fx til gymnasiernes Naturvidenskabskoordinatorer.

Der vil løbende blive opdateret og udbygget.

Hold festival med et formål

Download PDF iconPlanlægningsværktøjet til at planlægge jeres festival. 

Forslag til en uge

En uge 39 under temaet ‘Helt vildt’ kan have fokus på at Naturen er rig på biodiversitet, ved at eleverne arbejder med at undersøge og vurdere deres lokalmiljø.  Eleverne påtager sig rollen som biotop-ambassadør og arbejder på at skaffe flere m2 i lokalområdet til gavn for biodiversiteten.

PDF iconSe forslag til hvordan ugen kan organisere her.

Didaktisk udviklingsrum

Brug ugen til at sætte fokus på jeres egen praksis. Det kan I fx gøre ved at I, i de enkelte lærer-/årgangsteam  reflekterer over dagens didaktiske fokus.

Sæt fokus i fagteamet

Brug jeres refleksioner og erfaringer fra ugen som afsæt til en diskussion i naturfagsfagteamet om fx progression.

Inspiration

Her kan du finde mere inspiration til din undervisning.

Test-o-tek

I test-o-teket finder du en samling af skøre, opfindsomme, sjove og lærerige aktiviteter og undersøgelser til undervisningsbrug. 

Det kunne fx være 

Find inspiration i disse forløb og aktiviter

Her vil løbende blive lagt forløb og aktiviteter ind.

Links

Her vil der løbende blive lagt links ind.