Elever med hænderne i vand
  • Undervisning

Undervisning

Temabaserede aktiviteter til alle niveauer 

Til årets tema er udviklet et tematisk undervisningsmateriale, der består af aktiviteter og andre tilbud målrettet indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser.

Undervisningsmaterialet kommer med forslag til, hvordan I kan sammensætte en uge 39, under årets tema. Materialet er samtidig undersøgelsesbaseret med et kompetenceorienteret fokus.

Derudover lægges der op til, at I som naturfagsfagteam kan bruge ugen som didaktisk udviklingsrum.

astra girl
Find undervisningsaktiviteter, inspiration og planlægningsværktøjer til Naturvidenskabsfestival for indskolingen.
Find undervisningsaktiviteter, inspiration og planlægningsværktøjer til Naturvidenskabsfestival for mellemtrinnet.
Find undervisningsaktiviteter, inspiration og planlægningsværktøjer til Naturvidenskabsfestival for udskolingen.
Find undervisningsaktiviteter, inspiration og planlægningsværktøjer til Naturvidenskabsfestival for ungdomsuddannelser.

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.