Gå til hovedindhold

Undervisningsforløb

Her finder du en samlet oversigt over alle undervisningsforløb, der passede til temaet i Naturvidenskabsfestival 2019 - Vandets Hemmeligheder. Et forløb består typsik af flere aktiviteter sat sammen under 'én faglig hat'. 

 

Du kan benytte filtrene, så du kan finde forløb frem til hvert emne under årets tema (En fremmed verden, Et mystisk stof, Kampen om vandet og Myter og historier), ligesom du kan søge på klassetrin. 

 

Husk at klikke på den røde knap 'Søg', først der bliver din søgning synlig.

 

Din søgning matcher 23 materialer

Livet er opstået i vand - videnskaben på besøg 2016

Drikkevand med fremtid i

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Men det er ikke sikkert, det fortsætter sådan i fremtiden. Eleverne arbejder med fremstilling af rent drikkevand.
4. klasse til 10. klasse

De skide bakterier

Hygiejne i forbindelse med toiletbesøg er noget, der ofte bliver italesat for eleverne. Men hvorfor skal de vaske hænder, og hvordan vasker de hænder på ‘den rigtige måde’?
4. klasse til 10. klasse

Algeinnovation

Undervisningsforløbet Algeinnovation giver eleverne indblik en verden, hvor vi kan dyrke energi, der kan udnyttes i mange produkter lige fra fødevare til transportindustrien.
7. klasse til 9. klasse

Innovativ anvendelse af makroalger i nv

Eleverne arbejder i dette forløb innovativt med makroalger (tang) i nv og lærer derved de naturvidenskabelige arbejdsmetoder samtidig med, at de styrker deres innovative kompetencer.
1. g
De Blå Hajmyter

De Blå Hajmyter

Mennesket har altid været fascineret af hajer. Hajer er blandt de mest myteomspændte dyr i verden. Men lige så fascinerede, som vi er af hajerne – lige så meget frygter vi dem! For hvad ved vi egentlig om hajer?
6. klasse til 10. klasse

Fra æg til frø

Læringsaspekt: Forståelse af frøens udvikling fra æg til frø Sted : Ingen særlige krav Materialer : 6 billeder der viser forskellige stadier i frøens udvikling fra æg til frø Organisering og fremgangsmåde: 6 elever får hver et billede af et stadie i frøens udvikling fra æg til frø. De må ikke se på...
1. klasse til 3. klasse

Istidslandskabet som Geotop

Vejledningen til istidslandskabet som geotop er lavet, så den kan bruges i alle dele af Geovidenskab A-forløbet, og vejledningen er udformet, så den i princippet kan bruges i alle områder af Danmark, hvor ens geotop er en eller flere landskabsformer dannet under sidste eller næstsidste istid.
1. g til 3. g

Vand, klima, vejr og planter

Et undervisningsforløb med udgangspunkt i vands fysiske og kemiske egenskaber med fokus på vejr og klima.
7. klasse til 9. klasse

Alternative energikilder

Eleverne arbejder med at undersøge, hvorfor en alternativ energikilde er mere bæredygtigt/miljørigtig end traditionel afbrænding af kul, olie og gas, hvor indgreb i naturens kulstofkredsløb kan påvirke klimaet med konsekvenser for økosystemer og biologisk mangfoldighed.
9. klasse

Vandetsvej.dk - Undervisning om vandets kredsløb

Læringsmålstyret undervisning Velkommen til Vandetsvej.dk, der er målrettet undervisning for 4. - 10. klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag. Materialet bygger på fagmålene for natur/teknologi og naturfagene, herunder kompetencemålene med deres færdigheds- og...
7. klasse til 9. klasse