Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Livet er opstået i vand - videnskaben på besøg 2016

Undervisningsforløb

Her kommer forløb og aktiviteter, der passer til årets festivaltema Vandets hemmeligheder. Siden opdateres løbende.

Mens du venter, kan du finde forsøg om vand på Testoteket.dk 

Forløb og aktiviteter til Vandets Hemmeligheder

Din søgning matcher 30 materialer

Tegn på vand

Vi eksperimenterer med whiteboardtuscher - de tuscher, der kan viskes af en tavle. Her viser det sig, at tuschtegningerne på nærmest magisk vis, kan komme til at flyde på vand. Og vi finder ud af, hvad densitet og polaritet har med eksperimentet at gøre.
1. klasse til 10. klasse

Fugt i fundamentet

Aktivitetsvejledning Bor et hul i låget på en sodavandsflaske (kan evt. udføres af læreren på forhånd) og læg et lille stykke groft vævet stof ind i låget. Hæld polyakrylat-kugler i flasken - ca. 1 pose pr. 0,25 liter. Fyld flasken op med vand. Jo varmere vandet er, jo hurtigere opsuger kuglerne...
4. klasse til 3. g

Fældningsreaktioner

Eleverne oplever, hvordan vandige opløsninger af salte kan blandes, hvorved de oprindelige ionforbindelser ændres, så de bliver til nye tungtopløselige ion-forbindelser, som udfælder/bundfælder sig.
7. klasse til 10. klasse
Elev viser stolt frem. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Påvisning af glucose

Eleverne undersøger, hvordan man kan påvise, om der stadig er glucose i spildevandet, eller om gæren har nedbrudt det hele. Materialer Glucose (C6H12O6) Benedicts reagens Kaustisk soda (NaOH 2 molær) 3 reagensglas Demineraliseret vand Spildevand Aktivitetsvejledning Mærk reagensglassene A og B og C...
7. klasse til 10. klasse

Renseanlæg til Afghanistan

I Danmark har vi godt styr på vores spildevand. I alle byer er der renseanlæg, der renser spildevandet, så forurenende stoffer i vandet ikke udledes til naturen og ødelægger fødekæder og dermed biotoper. Spildevandet bliver renset mekanisk, kemisk og biologisk, inden det udledes til naturen...
5. klasse til 10. klasse

Engineering-udfordringen: Det rene vand - efter oversvømmelsen

Jasmin står og vasker op i regnvandet mellem de nedstyrtede huse, hvor hun boede, indtil oversvømmelsen ramte hendes landsby, Amreen. ”Det værste er manglen på rent drikkevand, vi drikker, hvad vi kan finde af vand - mange bliver syge”. ”Jeg bliver så træt, når jeg ikke får vand nok”. Lige nu bor...
3. klasse til 10. klasse

Hvad er beskidt vand?

Hvad er beskidt drikkevand egentlig? Hvad er rent drikkevand? Eleverne arbejder med deres egen brainstorming uden nogen forudgående viden: Hvad tror de, beskidt drikkevand er?
4. klasse til 10. klasse

Hvad er destillering?

Destillering er en metode til at adskille væsker fra faste stoffer. Fx adskillelse af salt fra havvand. Eleverne arbejder med to simple forsøg, der illustrerer, hvad der sker under en destillation, og hvordan man kan lave drikkevand ud af havvand. I forsøgene kommer eleverne også omkring begreber som fordampning, fortætning og vands tilstandsformer.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er osmose?

Osmose og omvendt osmose er to processer, som ofte benyttes i forbindelse med produktion af drikkevand. Eleverne arbejder med simple og spektakulære forsøg, der illustrerer, hvad der sker i osmose, og de får viden om omvendt osmose.
4. klasse til 10. klasse