Gå til hovedindhold

Vandets betydning i fire store globale udfordringer

Workshop - Naturvidenskabsfestival 2019 - @Astra

Temaet for årets Naturvidenskabsfestival er ”Vandets hemmelig-heder”. Fire 6.-klasser fra Engelsborgskolen har i festivalugen arbejdet på Naturskolerne med vandets betydning i de fire store globale udfordringer: Klimaforandringer og havniveaustigninger, mikroplast i havet, biodiversitet i vand, samt fremtidens klima-venlige (marine) spisekammer.
Eleverne fra Engelsborgskolen demonstrerer, hvordan man i naturen og laboratoriet kan arbejde praktisk, undersøgende, modellerende og matematisk med både simple og komplekse sammenhænge i naturen. Når du bevæger dig mellem teltene, vil du opleve, hvordan der kan arbejdes med delelementer af vandets hemmeligheder med fokus på vigtige og højaktuelle problemstillinger.