Gå til hovedindhold

Tema 2019: Vandets hemmeligheder

På årets Naturvidenskabsfestival dykker vi ned i de dybeste oceaner, tager på rejse i menneskekroppen og undersøger det naturvidenskabelige grundlag for kampen om vandet rundt om på kloden. Alt sammen for at blive klogere på det hemmelighedsfulde vand

Nok findes vand overalt, men alligevel er det et af de mest fascinerende og ekstraordinære stoffer, vi kan støde på. En ganske simpel kemisk binding, og dog grundlaget for alt liv. En ressource vi har i overflod, men hvor vi kun kan bruge en ganske lille del. Og en tydelig indikator på menneskets påvirkning af planeten. 

Arranger jeres egen festival

Alle skoler kan arrangere deres egen festival, og man bestemmer helt selv, hvordan en festival skal se ud. Den kan vare en eller flere dage og involvere et eller flere klassetrin. Astra bidrager med undervisningsforløb, materialer og inspiration.

Mindmap

Brug mindmappet til at planlægge din festivalundervisning, til tværfaglig inspiration eller som springbræt til at udvikle dine egne ideer inden for temaet. Du kan downloade mindmappet i tre versioner: PDF iconfarve, PDF iconsort-hvid og PDF iconuden tegninger som I kan bruge til jeres egen brainstorm over temaet Vandets hemmeligheder.

Årets tema udfoldes i fire underemner
 

Det mystiske stof

Vand har ganske særlige egenskaber, og uden dem havde der ikke været liv på Jorden. Men hvorfor er vand så specielt i forhold til alle mulige andre kemiske forbindelser? Gennem eksperimenter og undersøgelser af vand kan eleverne blive klædt på til at besvare spørgsmål om osmose, tryk, vands tilstandsformer og samspil med andre stoffer.

Hæv også undervisningen op i et større perspektiv, og kig på alt det vandige liv, der omgiver os. Vi mennesker er 65% vand, hvilket gør os mere flydende end faste. En tomat er 95%, så den er stort set bare vand. En bakterie dybt nede i undergrunden er overraskende nok 75% vand. Hvorfor er alt levende fyldt med vand, og kunne man forestille sig, at det kunne være anderledes? Måske endda andre steder i universet?

En fremmed verden

Tag eleverne med under overfladen i både vandløb, søer og hav, og bliv klogere på, hvilke dyr og planter der lever her - både dem vi ofte støder på, og dem der sjældent bliver set. Undersøg de mange fascinerende livsformer, de særegne livsbetingelser og de måder organismerne evolutionært er tilpasset til livet under vandet. 

Giv også eleverne mulighed for at få forklaringen på, hvorfor livet opstod i vand og ikke på landjorden. Kast jer ud i undersøgelser af både de mindste organismer i vandet og nogle af de største, og få derigennem indblik i vandets forskellige økosystemer. Endelig er det oplagt at få et kendskab til nogle af de menneskelige påvirkninger, der rykker på den naturlige balance i have, søer og vandløb – forsuring, forurening og overfiskeri.

Kampen om vandet

På landjorden bliver kampen for vandressourcer mere og mere påtrængende. For hvad betyder klimaforandringer, megadæmninger og overudnyttelse for alle dem, der hver dag er afhængige af vand? Overalt på kloden opstår der stadig flere konflikter om det ferske vand, og udfordringerne er nu ikke bare noget, vi oplever i fattige lande, men også i velstillede og velfungerende samfund som det danske.

Undersøg aktuelle problemer med knappe vandressourcer for verdens megabyer. Hør om bønder, hvis afgrøder dør på grund af ændrede vejrmønstre, og giv indblik i hele regioners sammenbrud på grund af dæmningsbyggerier og andre ændringer af naturlige vandveje. I kan også sætte spot på iltsvind og forurening af drikkevandet i Danmark. 

Myter og historier

Vand er et essentielt omdrejningspunkt i historien. Kendt fra de store beretninger i biblen, i myter om mystiske havvæsener og lokkende sirener og som landevej for fortidens mange togter og opdagelsesrejser.

Mange af de fascinerende historier kan også ses ud fra en naturvidenskabelig vinkel - for hvad kan forklaringen være på de mange utrolige historier? Og er det egentlig vigtigt, at vi kan forklare alting ud fra en videnskabelig tilgang? Det er oplagt at lægge op til en diskussion om forskellige måder at anskue verden på, og hvad vi kan bruge historier og myter om vand til i vores moderne verden. 

Årets tema 2020

I 2020 bliver årets festivaltema "Store opdagelser". Med dette tema skal vi bl.a. markere at det er 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen.