Gå til hovedindhold

Tema 2019: Vandets hemmeligheder

Alt liv starter i vand - var der ikke vand, var der ikke liv. Vand er en del af alt på jorden - den vigtigste komponent i alt liv. Vand findes alle vegne. Vand former landet, bestemmer hvor floder skal flyde og byer opstå. Vand transporterer mennesker, dyr og planter til hele kloden. 

Vi ved rigtig meget om vand, men der er også meget vi ikke ved. Vand har en styrke, der er svær at forstå. Lyd og lys opfører sig anderledes i vand og giver os muligheder, vi ellers ikke har. Vi er afhængige af vand samtidig med, at vi ikke kan være trygge ved vand. Vand er en livgiver men også en dræber.

Mennesket har altid udnyttet vand som ressource, både til at drikke, til at fiske i, til at sejle på, til at få energi fra. Men vand har også liv på samvittigheden, når skibe går ned, tsunamier opstår og når drikkevandet ikke er rent, men bærer sygdomme med sig. 

Temaet udfoldes under de fire emner: 


Energi og egenskaber

Fast, flydende og i gasform. Vand findes i mange former, der har hver sin egenskab. Det kan bruges til at skabe energi og til at lede energi. Og der findes tungt vand, saltvand og ferskvand. Du kan svømme i det, gå på det, drikke det, slukke ildebrande med det og drukne i det. Der er vand til lands, til vands og i luften.

Der er mange gode spørgsmål, når det handler om vand og vands egenskaber. Høj- og lavvande - hvordan hænger de sammen med månefaser? Hvorfor er celsiusskalaen afstemt efter vandets egenskaber? Smelter en snemand hurtigere eller langsommere, hvis man giver den frakke på? Og hvorfor fryser varmt vand hurtigere end koldt vand?

Myter og historier

Vand er et essentielt punkt i historien og er både brugt som havets landeveje for togter og opdagelsesrejsende og som straf i Bibelens beretning om Noas ark og syndfloden. Der er skrevet mange historier om, hvad der gemmer sig under havets overflade og der knytter sig mange hemmeligheder og meget mystik til væsener i vand.


Vand kan være brobygger mellem naturvidenskab og myter. Hvordan er historien om Atlantis opstået og hvorfor er vand et så gennemgående element i mange historier. Hvis locknessuhyret eksisterer, hvilke levevilkår har det så brug for, og hvor i verden kan vi finde det? Har Jesus virkelig gået på vandet - kan det videnskabeligt lade sig gøre. Og kan man lave vand til vin? Hvorfor forsvinder skibene ved Bermudatrekanten, findes der en videnskabelig forklaring? 

Liv

Liv og vand handler om alt det der lever i vand. Fra det mindste liv som plankton, bakterier og amøber til det største liv, som hvaler og kæmpe fisk på dybhavet. 


Liv og vand handler også om vand som betingelse for liv. Hvorfor er vand så livsnødvendigt? Har alle levende organismer lige meget brug for vand? Hvorfor skabes vi mennesker i vand, men vi kan ikke overleve under vand? 

Miljø

Hvad påvirker vandmiljøet? Hvordan står det til med kvaliteten af jordens vand? Hvad skaber forurening af grundvand? Hvornår har vi problemer med spildevand?

Forurening af havene med mikroplastik og kemikalier fra industri og landbrug. Hvad betyder den globale opvarmning for vandstigninger, havstrømme og grundvandet? 


Vand og miljø handler også om, hvad der skal til, for at man kan leve i og på vand? Hvordan trækker man vejret? Hvilke fordele giver det at leve i vand? Hvordan er planter og dyr tilpasset et liv i vandet?