Gå til hovedindhold

Vejledning

Sådan vælger du dit fokusområde

Når du søger støtte til en aktivitet, skal du tage udgangspunkt i et fokusområde. Formålet med din aktivitet bestemmer hvilket fokusområde du skal vælge. Ansøgningen vil hovedsageligt blive bedømt ud fra de kriterier, der gælder for det fokusområde, du vælger.
 

Samarbejd med eksterne aktører 

Vælg dette fokusområde, hvis hovedformålet med din aktivitet er at samarbejde med en fagperson udenfor skolen om virkelighedsnære problemstillinger.

Her kan du søge midler til aktiviteter, hvor de deltagende børn og unge sammen med en (lokal) samarbejdspartner arbejder med virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger.

Du skal have intentioner om at samarbejde med en ekstern aktør. Det kan fx være en biolog, naturvejleder, laborant, fysioterapeut, jordbrugstekniker, ingeniør, byplanlægger, ressource- og affaldsplanlægger og mange flere. Der er naturvidenskab alle steder, så kun fantasien sætter grænser.

Samarbejdet skal tage udgangspunkt i virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger, som du tilpasser målgruppens alder.

Eksempler på aktiviteter du kan søge til:

 • Lokale klimatilpasningsprojekter
 • Det lokale vandløbs naturtilstand - status og fremtid
 • Bio-blitz (kortlægning af plante- og dyreliv i et område) i samarbejde med lokale organisationer.
 

Når du skriver din ansøgning til dette fokusområde, er det vigtigt at du får disse punkter med:

 • En beskrivelse af aktiviteten samt refleksioner om følgende:

 • Hvilken virkelighedsnær tilgang, emne eller problemstilling vil I arbejde med?

 • Har I nogle forhåndsaftaler med samarbejdspartnere? Hvilke og om hvad?

 • Hvordan vil aktiviteten og samarbejdet bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?

 • Hvordan vil I sikre at de deltagende børn og unges møde med de naturfaglige rollemodeller vil blive godt?

 

Inspiration til og viden om at samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med undervisningen i naturfag:
 

 

Sæt nye rammer

Vælg dette fokusområde, hvis hovedformålet med din aktivitet er, at du vil arbejde undersøgende i ekstraordinære rammer eller med ekstraordinære materialer.


Her kan du søge om midler til aktiviteter, hvor de deltagende børn og unge arbejder undersøgende i ekstraordinære rammer eller med ekstraordinære materialer.

 

Eksempler på aktiviteter du kan søge til:

 • Faciliteter til udeskoleaktiviteter
 • Skolehave
 • Fisketur
 • Dykning
 • Kryb på menuen 
 

Når du skriver din ansøgning til dette fokusområde, er det vigtigt at du får disse punkter med:

 • En beskrivelse af aktiviteten samt refleksioner om følgende:

 • Hvordan vil aktiviteten og netop disse rammer eller materialer bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?

 • Hvordan adskiller aktiviteten sig fra dagligdagen - hvori består det ekstraordinære?

 

Inspiration til og viden om det undersøgende arbejde:

 

Udforsk nye metoder

Vælg dette fokusområde, hvis hovedformålet med din aktivitet er kompetenceudvikling indenfor en metode, samtidig med at du afholder Naturvidenskabsfestival.

Her kan du søge om midler til aktiviteter, hvor pædagoger, lærere, undervisere m.fl. har fokus på kompetenceudvikling indenfor en metode eller et fagligt område, de ikke har erfaringer med. Omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen skal altid være konkrete aktiviteter for børn og unge i uge 39.

 

Eksempler på aktiviteter du kan søge til:

 • Det kan fx være, at du og dine kolleger arrangerer, at alle udskolingselever skal have naturfagsundervisning i en skov i uge 39. Du samler inden forløbet kollegerne til et oplæg om udeundervisning, sørger for at I samler jeres erfaringer mens I er i skoven, evaluerer på jeres erfaringer og lægger en plan for implementering af udeundervisning for udskolingen i årene fremover. I kan både søge midler til den konkrete aktivitet med eleverne i uge 39, fx transport til skoven eller leje af en spejderhytte med grej, og kompetenceudviklingen, fx honorar til en ekstern oplægsholder.

 

Når du skriver din ansøgning til dette fokusområde, er det vigtigt at du får disse punkter med:

 • En beskrivelse af aktiviteten samt refleksioner om følgende:

 • Hvordan vil aktiviteten bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?

 • Hvilken ny metode eller fagligt område vil du/I kompetenceudvikle jer indenfor?

 • Hvilken praksisændring forventer du, at aktiviteten fører til hos dig selv, dine kolleger og samarbejdspartnere?

 • Hvilke aktiviteter vil I gennemføre, for at skabe og fastholde denne kompetenceudvikling?

Inspiration til og viden om kompetenceudvikling:


 

 

Styrk naturfaglige kulturer

Vælg dette fokusområde, hvis hovedformålet med din aktivitet er, at du vil styrke den naturfaglige kultur, samtidig med at du afholder Naturvidenskabsfestival. 

Her kan du søge om midler til aktiviteter, hvor hovedformålet er at samarbejde og derigennem opbygge eller styrke en naturfaglig kultur, fx i organisationen, mellem organisationer eller i kommunen. Omdrejningspunktet for samarbejderne skal altid være konkrete aktiviteter for børn og unge i uge 39.  

Når du søger om midler inden for dette fokusområde, skal du både arrangere en aktivitet i uge 39 og gøre noget særligt for at styrke en naturfaglig kultur. Der er flere niveauer at styrke den på. Det kan være i er et naturfagsteam, der gør noget særligt for at engagere hele skolens personale i at afholde Naturvidenskabsfestival for hele skolen.

Eksempler på aktiviteter du kan søge til:

 • Det kan være, at du organiserer brobygning eller overgangsprojekter, mellem din egen institution og en anden.

 • Måske er I et naturfagsnetværk i en kommune, der gennem et fælles festivalarrangement vil gøre noget særligt for at styrke og udvide jeres netværk.

Det vil være oplagt at tale med din lokale naturfagskoordinator, inden du søger indenfor dette fokusområde. Find din naturfagskoordinator her:
Find din naturfagskoordinator

 

Når du skriver din ansøgning til dette fokusområde, er det vigtigt at du får disse punkter med:

 • En beskrivelse af aktiviteten samt refleksioner om følgende:

 • Hvordan vil aktiviteten bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?

 • Hvilke aktiviteter til styrkelse og fastholdelse af en naturfaglig kultur vil I gennemføre - og  på hvilket niveau?

 • Hvad vil dit/jeres fokus på den naturfaglige kultur betyde for din organisation nu og på længere sigt?

 

Inspiration til og viden om at opbygge og styrke naturfaglige kulturer