Elev laver forsøg med smartphone

Spørgsmål og svar

Få svar på de gængse spørgsmål om Videnskaben på besøg

Vi har samlet mange af de spørgsmål, vi ofte får fra henholdsvis skoler, der booker oplæg, og fra oplægsholdere. Hvis du har noget, du er i tvivl om, er dette et godt sted at starte. 

Finder du ikke svar herunder, er du velkommen til at skrive til os på vib@astra.dk.

astra girl

FAQ

For rekvirenter

  1. Brug søgefunktionen til at finde det oplæg der passer bedst til jeres Naturvidenskabsfestival. Søg fx på klassetrin, region eller emne.
  2. Klik ind på oplægget du gerne vil booke og læs mere
  3. Klik på knappen “book oplæg”, vælg en ledig tid og besvar spørgsmålene i formularen. Der kan maksimalt bookes 3 oplæg pr. skole og 1 tid pr. oplæg
  4. Jeres anmodning bliver nu sendt til behandling. Nogle oplæg ønskes af mange skoler, og vi forsøger sammen med oplægsholderen at fordele oplæggene bedst muligt. 
  5. Hvis jeres bestilling bliver godkendt, skal I aftale de nærmere detaljer direkte med oplægsholderen.
 • Når du modtager en bekræftelse på, at du har fået det ønskede oplæg, vil du modtage oplægsholderens kontaktoplysninger.

  Kontakt oplægsholderen så hurtigt som muligt for at aftale de nærmere detaljer om tid, sted og indhold.

 • Når du har bestilt et oplæg er det dit ansvar at:

  • Få aftaler og forventninger afstemt i god tid inden oplægget 
  • Forberede eleverne på, at I får en gæst, hvad emnet for oplægget er og hjælpe dem med at forberede nogle spørgsmål 
  • At oplægsholderen bliver godt modtaget på skolen/institutionen og får hjælp med IT mm. 
  • At byde velkommen, hjælpe med at igangsætte dialog, afslutte og sige farvel.
 • En god dialog mellem oplægsholder og skole/institution er guld værd. Det er med til at sikre, at både oplægsholdere, lærere og elever får det størst mulige udbytte og den bedst mulige oplevelse. 

  Kontakt oplægsholderen så hurtigt som muligt for at aftale de nærmere detaljer. I kan tage udgangspunkt i følgende tjekliste: 

  • Hvor foregår oplægget (nøjagtig adresse)? 
  • Hvor modtages oplægsholderen ved ankomst? 
  • Hvem er kontaktperson? (hvem skal oplægsholderen ringe til ved ankomst til skolen/institutionen) 
  • Hvornår starter oplægget? Hvor længe varer det? og er der pauser? 
  • Skal der bruges projektor, mikrofon eller andre tekniske hjælpemidler? 
  • Er lokalet åbent eller lukket? Og kan/skal det kunne mørklægges?

   

  Tal om følgende: 

  • Hvilke emner kommer oplægget til at berøre? 
  • Vil der være forsøg eller øvelser undervejs? 
  • Kan oplægsholderen evt. anbefale nogle tekster eller links? 
  • Har eleverne arbejdet med emnet inden? 
  • Hvad er elevernes generelle kendskab til emnet? 
  • Hvor mange elever deltager? 
  • Hvilket klassetrin? (Det betyder meget for oplægsholderen at vide om han/hun skal tale til en 9. klasse eller til både 7., 8., og 9. klassetrin) 
  • Er læreren til stede under hele oplægget, eller kun i starten.
 • Som rekvirent er det dit ansvar at sikre, at der bliver udbetalt transportrefusion til oplægsholderen. Skolen/institutionen skal dække oplægsholderens udgifter til transport: bus, tog eller bil. Særlige aftaler om taxa, overnatning mm. kan indgås, hvis begge parter er indforstået.

  Der er forskellige retningslinjer for afregning af kørsel i egen bil til lav eller høj takst på forskellige skoler/institutioner (kommuner). Det er den aktuelle skoles/institutions (kommunes) retningslinjer, der gælder.

 • Når I får en oplægsholder på besøg, er det en fantastisk mulighed for at skabe sammenhæng mellem undervisningen og ’den virkelige verden’. Overvej, om oplægget skal være et mål i sig selv? Eller om oplægget er et middel til at nå et mål?

  Før 

  Forbered eleverne på, hvad der venter dem praktisk og indholdsmæssigt. Forbered oplægsholderen på, hvem I er, hvad I vil, og hvad I kan. Forbered mindst tre faglige nøglebegreber sammen med eleverne, som oplægget handler om. Se på konkrete genstande, tjek film, billeder m.m. Lad på forhånd eleverne finde oplysninger om nøglebegreberne gennem forskellige kilder (fx Leksika, Google, YouTube), og sammenlign kilderne. Lad eleverne i grupper forberede nogle spørgsmål til oplægsholderen om nøglebegreberne. 

  Under 

  Deltag selv aktivt i foredraget, og hjælp med at fremme elevernes læring under oplægget ved fx at drage paralleller til jeres undervisning og stille uddybende spørgsmål, selvfølgelig efter aftale med oplægsholderen. Husk, at oplægsholderen typisk ikke er uddannet underviser og derfor ikke påtager sig denne rolle. Lad eleverne summe 5-10 min i makkerpar efter oplægget og stille et spørgsmål til oplægsholderen. 

  Efter 

  Saml op efterfølgende: Repeter nøgleordene, lad eleverne skrive et resumé, eller lave en billedfremstilling til en hjemmeside, parallelklassen eller til en selvvalgt person.

FAQ

For oplægsholdere

 • Hvem kan blive oplægsholder?

  Alle, der arbejder med, forsker i, studerer eller underviser i naturvidenskab, teknologi eller sundhed, kan blive oplægsholdere. Du kan fx være lektor, ph.d.-studerende, specialestuderende, museumsmedarbejder, naturvejleder eller ansat i en privat virksomhed – det vigtigste er, at du brænder for det, du laver, og har en god historie, du har lyst til at fortælle.

   

  Hvem er målgruppen?

  Målgruppen er børn og unge fra både grundskole og ungdomsuddannelse. Når du tilmelder dit oplæg, vælger du selv, hvilke klassetrin du vil formidle til. Du vælger også selv, om du ønsker at formidle til en enkelt klasse eller en større forsamling (et gymnasium kan fx ønske et oplæg, der kan holdes for alle deres 1. g’ere).

 • Hvad skal oplægget handle om?

  Oplægget kan handle om alt inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Vis børn og unge, hvad de kan bruge de naturvidenskabelige fag fra skolen til i ”det virkelige liv”.

  Oplægget må meget gerne indeholde demonstrationer og eksperimenter. Du kan også tage en ting med fra dit laboratorium eller din virksomhed, som eleverne kan blive præsenteret for.

  Skal oplægget handle om årets tema?

  Mange skoler arbejder med temaet i festivalugen, og det er derfor en god idé at inddrage årets tema for Naturvidenskabsfestival i dit oplæg. Men det er ikke et krav.

 • Hvor foregår oplæggene?

  Som oplægsholder besøger du skoler, ungdomsuddannelser, biblioteker o.l. over hele landet. Når du tilmelder dig som oplægsholder, angiver du selv, hvor i landet du gerne vil holde oplæg.

   

  Online oplæg

  Overvej, om dit oplæg kan tilbydes online. Det betyder, at du har mulighed for at formidle til elever i egne af landet, der ellers ikke har så mange muligheder for at bestille oplæg.

 • Hvornår skal oplægget holdes?

  Alle oplæg skal holdes i uge 39. Oplæggene holdes i dagtimerne mandag til fredag i uge 39. Du bestemmer selv hvilke tidspunkter, hvilke dage og hvor i landet, du ønsker at holde oplæg. Når du er blevet booket det ønskede antal gange, lukker vi for bestillinger af dit oplæg.

  Hvornår skal jeg tilmelde mit oplæg?

  Tilmeld dit oplæg så tidligt som muligt og gerne inden 10. maj. Er du ikke helt klar, eller får du en god idé til endnu et spændende oplæg, så er det muligt at tilmelde oplæg helt frem til 30. juni.

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.