Gå til hovedindhold

Masseeksperiment 2020

Indeklima - Masseeksperiment - @Colourbox

Årets tema: Indeklima og trivsel 

Er indeklima et problem på jeres skole? Lad eleverne få deres egen stemme og mulighed for at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag. Få jeres egne data for præcis jeres undervisningsmiljø, samt mål for elevernes trivsel, sundhed og læring. Og få redskaber til at kunne handle - herunder løsningsforslag.

Masseeksperimentet 2020 er verdens største interventiosnundersøgelse, hvor vi undersøger forskellen på indeklimaet på to undervisningsdage. En dag hvor eleverne er udendørs i frikvarterne og der bliver luftet ud modsat en dag, hvor eleverne er indendørs i frikvarterene og der ikke bliver luftet ud.

Masseeksperimentet 2020 bliver lavet i samarbejde med forskere fra DTU.

 

Alt for mange elever oplever et undervisningsmiljø og indeklima, som ikke er godt nok. Dårlig luftkvalitet og svingende temperaturer, som påvirker alle elever landet over og er en stor hindring for vores faglighed og trivsel. Værst af alt oplever vi en manglende vilje til at gøre noget ved disse problemer.


Vi har brug for inddragelse, konkret lovgivning og øget fokus på de enkelte skoler, så eleverne slipper for at få hovedpine i forbindelse med undervisningen.

Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever

Deltag i Masseeksperimentet og få:

  • Jeres egne videnskabelige målinger for belysning, lyd, efterklang, CO2 og temperatur
  • Forskelle på målingerne afhængigt af, om I lufter ud eller ikke lufter ud, og om eleverne er ude eller inde i frikvartererne
  • Koblingen mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel
  • Socioøkonomiske mål for konsekvenserne for elevernes sundhed og indlæring
  • Forslag til løsninger, der kan inddrages i en handleplan for jeres skole

Masseeksperimentet og Naturvidenskabsfestivalen

Masseeksperiment 2020 knytter an til temaet for Naturvidenskabsfestivalen 2020: Store opdagelser. Flere store opdagelser, for eksempel opfindelsen af strøm, har gjort det muligt for mennesket at opholde sig indendørs en stor del af tiden. Det har sine fordele men bestemt også sine udfordringer, at en stor en del af den daglige undervisning foregår indendørs.

Kort beskrivelse af eksperimentet og tilmelding

Eksperimentet løber over 2 dage med 4 lektioner hver dag

Selve eksperimentet løber over to dage, afsæt 4 lektioner hver dag. På begge dage gennemfører I fysiske målinger af indeklimaet, og eleverne svarer på korte, simple undersøgelser om deres trivsel (hovedpine, træthed, fryser osv.) og gennemfører en simpel koncentrationstest. Derudover skal læreren udfylde et kort spørgeskema om klasselokalets fysiske forhold, samt vejrforholdene de to dage eksperimentet gennemføres.

Alle klassetrin kan være med

Alle klassetrin, herunder førskole og ungdomsuddannelser kan deltage i eksperimentet.

Betingelser for deltagelse i eksperimentet

Den ene dag I foretager registreringer, må eleverne IKKE gå udenfor, hverken i undervisningen eller frikvartererne, den anden dag SKAL de udenfor i frikvarterene. Den dag eleverne er indendørs, må der IKKE luftes ud i undervisningslokalerne, den anden dag SKAL der luftes ud.

Udlevering og offentliggørelse af data

De deltagende skoler vil få udleveret deres egne data, og data vil kun blive offentliggjort efter skolernes accept. Skolernes data vil dog være en del af de samlede resultater, der bliver offentliggjort i resultatrapporten.

Tilmelding til årets Masseeksperiment åbner den 15. april. 

 

Fakta om Masseeksperimentet 2020 'Indeklima og trivsel'

  • Tilmelding til årets Masseksperiment er den 15. april 2020. Tilmelding er åben indtil alle pladser er optaget, 60.000 elever kan deltage.
  • Masseeksperimentet kan gennemføres fra uge 38 til og med uge 41 2020.
  • Selve eksperimentet løber over 2 dage af 4 lektioner hver dag.