Gå til hovedindhold

Masseeksperiment 2020

NF_MX2019_Elever_Sophienborgskolen

Indeklima på danske undervisningsmiljøer - få indsamlet data om jeres egne indeklimaforhold og tag udgangspunkt i disse data, når I udarbejder jeres egne løsningsforslag.

Alt for mange elever oplever et undervisningsmiljø og indeklima, som ikke er godt nok. Dårlig luftkvalitet og svingende temperaturer, som påvirker alle elever landet over og er en stor hindring for vores faglighed og trivsel. Værst af alt oplever vi en manglende vilje til at gøre noget ved disse problemer.


Vi har brug for inddragelse, konkret lovgivning og øget fokus på de enkelte skoler, så eleverne slipper for at få hovedpine i forbindelse med undervisningen.

Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever

Masseeksperiment 2020 knytter an til temaet for Naturvidenskabsfestivalen 2020: Store opdagelser. Flere store opdagelser, for eksempel opfindelsen af strøm, har gjort det muligt for mennesket at opholde sig indendørs en stor del af tiden. Det har sine fordele men bestemt også sine udfordringer, at en stor en del af den daglige undervisning foregår indendørs.

Indeklimaproblematikken i danske klasselokaler står stadig højest på de danske skoleelevers liste over indsatsområder, ligesom det er et tema, der er med på de fleste elevrådsmøder. 

Nu er det tid til der skal gøres noget ved problematikken. Realdania finansierer årets Masseeksperiment, som udvikles i et samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.

Deltagerne i Masseeksperimentet skal foretage mangeartede indeklimamålinger af forholdene i undervisningslokalerne - fra CO2 indhold og temperatur til støj og lys. Denne dataopsamling kombineres med målinger af elevernes trivsel, som ex. deres koncentrationsevne og behov for 'biobreakers' i undervisningstiden. 

De enkelte klasser eller skolers målinger vil IKKE blive offentliggjort, det er kun de samlede resultater der bliver en del af resultatrapporten. De deltagende skolerne får dog mulighed for at få udleveret deres egne data, sammen med et innovationsværktøj udviklet til eksperimentet. Med udgangspunkt i egne data samt innovationsværktøjet kan eleverne således arbejde med løsningsforslag af egen indeklimaproblematik.

Kort beskrivelse af selve eksperimentdesignet

Selve beskrivelse af eksperimentdesignet samt estimeret tidsforbrug vil blive beskrevet i januar 2020.

Masseeksperiment 2020 omhandler indeklima i danske undervisningsmiljøer. Dataindsamlingen foregår i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.

Deltagerne i Masseeksperimentet skal foretage fysiske indeklimamålinger kombineret med målinger af elevers trivsel.

Skolerne får mulighed for at få udleveret egne data sammen med et innovationsværktøj, så skolen kan arbejde med løsninger af egne problematikker.

Skolernes data vil IKKE blive offentliggjort enkeltvis i resultatrapporten, det er kun de samlede resultater der vil blive offentliggjort.

Tilmelding til årets Masseeksperiment åbner den 1. april.