Gå til hovedindhold

Årets tema er 'Helt vildt'

Naturvidenskabsfestival 2021 - Helt vildt - @Astra - Foto: Carsten Andersen

I årets Naturvidenskabsfestival skal vi på jagt efter helt vild natur. Bævere lever igen i den danske natur, vilde blomster indtager haverne, stenrev genoprettes, og i de døde træstammer i skovene myldrer livet - til gavn for svampe, planter, dyr og bakterier i økosystemet.

Vi dykker i årets tema ned i naturgrundlaget, tager ud i naturen og undersøger både det vilde og det tæmmede og ser på, hvordan vi mennesker påvirker miljøet både lokalt og globalt. 

Vi glæder os til at folde underemnerne ud, med masser af inspiration og ideer til hvordan I kan bruge årets tema i jeres Naturvidenskabsfestival. 

De fire underemner:

Biotopia

Naturen, økosystemer og biodiversiteten skal på rette vej - hvad kan vi gøre selv, hvorfor er det så svært at finde den perfekte balance, og hvilke grønne løsninger kunne være svaret på vores miljømæssige udfordringer?

Arbejd fx med:

 • Rewilding, fx ‘Rewild skolegården’ i samarbejde med Krible Krable, Mikroforsker, indskolingen.
 • Find på jeres egne grønne løsninger på miljømæssige udfordringer - dyk fx ned i grønne teknologier.
 • Biodiversitet, vild med vilje-projekterne - hvordan får vi flere insekter i Danmark? Og hvorfor er det så vigtigt at have mange forskellige arter? Bi-rig natur: https://astra.dk/tildinundervisning/bi-rig-natur
 • Dit lokale miljø: Engager folk i det lokale miljø, gadehaver, du kan gøre noget i din egen have (insekthoteller, pindsvinebo, vilde danske blomster).
 • Naturgenopretning: Åer der igen bugter, højmoser, introduktion af vilde dyr som bævere og bisoner i den danske natur, nationalparker, fredede områder, fredskov samt iltsvindsgenopretning (stenrev).
 • Biotopia - hvordan ser et miljø i balance ud? Findes den perfekte biodiversitet? Hvordan sameksisterer svampe, planter, dyr (herunder mennesket) og bakterier bedst? Og hvordan kunne vores samfund udvikle sig til at afspejle en bedre balance mellem civilisationer og natur?

Mennesket og naturen

Lever vi i menneskets tidsalder? Hvad er forskellen mellem kultur, natur og vild natur? Der er ikke meget natur på jorden, hvor mennesket ikke har direkte eller indirekte påvirkning. Vi skal derfor blive klogere på menneskets rolle og menneskets natursyn gennem tiden.

Arbejd fx med:

 • Natursyn: Hvad skal der være plads til i Danmark? (Vildsvin, ulve, bævere, invasive arter, fx mårhund, kongekrabbe og signalkrebs, men også planter som fx bjørneklo). Naturforvaltning. Landbrug. Skovbrug. 
 • Natursyn: Mennesket som en del af naturen.. eller hvad? Mennesket som konge. Naturfilosofi. Naturvidenskabens ABC, erkendelse 1: https://astra.dk/erkendelse-1-grundskole (grundskole) & https://astra.dk/erkendelse-1-gym (gymnasium).
 • Coronaeffekten: Coronapandemien har givet os et sjældent indblik i, hvad der sker, når mennesket tages ud af ligningen i en periode. Fx forbedring af vandkvalitet i Venedig, renere luft i byerne (Kina har set fra rummet været i en tåge - men under COVID-19-pandemien har der været mindre luftforurening i byer), desuden er vilde dyr som bjørne/ulve/geder rykket ind i byer.
 • Hvordan vi mennesker påvirker miljøet både lokalt og globalt, fx FN’s miljøprogram: https://www.globalis.dk/tema/klima-og-miljoe/biodiversitet
 • Klimaforandringer eller “Forstå din regnskov: https://astra.dk/tildinundervisning/forstaa-din-regnskov (0. klasse til A-niveau)”.
 • Miljøbelastning fx Naturvidenskabens ABC, erkendelse 3: https://astra.dk/erkendelse-3-grundskole (grundskole) & https://astra.dk/erkendelse-3-gym (gymnasium).
 • Naturarv: refererer til summen af ​​elementerne i biodiversitet, herunder flora og fauna, økosystemer og geologiske strukturer. Det er en del af vores naturressourcer. Arv er den, der arves fra tidligere generationer, opretholdes i nutiden og tildeles fremtidige generationer.

Vores vilde verden

Vores verden er vild - ufattelig kompleks, men vi har heldigvis meget viden til at gøre os klogere på naturgrundlaget, økosystemer, biotoper mv. I dette underemne går vi i dybden med den viden, som kan danne afsæt for videre undersøgelse og/eller arbejdet i de tre andre underemner. 

Arbejd fx med:

 • Naturgrundlaget: Undersøge baseline, hvordan er det?
 • Biotoper og habitater: Vi er det land i verden med mest opdyrket natur og mindst vild natur - og færrest vilde skove. Hvordan måler man på, at et levested er i balance, optimalt levested og forskellige typer habitater (viden)? Grøn ørken, løvskov, nåleskov, eng, marsk, overdrev, mose, højmose, lavmose, ferskvand, brakvand, saltvand, stillestående vand, aktivt vand.
 • Artsrigdom, fødenet/samspil i naturen.
 • ‘Naturen er rig’ fra Naturvidenskabens ABC, 1.-2. klasse.
 • ‘Bi-rig natur’ fra Naturvidenskabens ABC, 5.-6. klasse.
 • Feltundersøgelser: Jordbundsanalyser, feltundersøgelses-logbog, vandbelastningsanalyse, bioblitz, artsbestemmelse via en nøgle (Naturgrundlaget), landskabsdannelse, hvor kommer sten fra - geovidenskab. Tag ud, og se det selv!
 • Feltundersøgelser med ny vinkel fx ‘Møgbiller og andet småkravl’ eller ‘Jordfaldshuller’ fra GeoBio.dk, udskolingen og gymnasiale ungdomsuddannelser.
 • Nyt forløb om iltsvind fra Hovedet i Havet, udskolingen (undersøgende).
 • Ny portal: Havet i Skolen med undervisningsforløb til grundskolen om havet.
 • Erkendelse 2 i Naturvidenskabens ABC: Jordens overflade og klima indgår i et dynamisk system. Erkendelse 4: Naturen er rig på biodiversitet. Naturvidenskabens ABC.

Helt ud i naturen

Tag helt ud i naturen, og undersøg både vild og ‘tæmmet’ natur. I dette underemne lægger vi bøgerne og skærmene fra os - og undervisningslokalerne bag os. Vi skal helt ud i naturen, hvor vi kan blive klogere på naturen gennem oplevelser, som giver rum til videre undringer, og som kan kobles til arbejdet med de tre andre underemner.

Arbejd fx med:

 • Kom ud i naturen - også i fysik/kemi ved at lave jordbunds- og vandanalyser.
 • Naturterapi: Hvordan påvirker naturen mennesket? Hjerterytme/blodtryk/syn/hørelse/iltning af blodet, endorfiner mv. Richard Louv (Last Child in the Woods), hvorfor virker naturens lyde så beroligende på os? Hvad gør naturen - hvad er det den kan? Hvor kan eleverne finde deres lokale naturterapi?
 • Naturoplevelser: Frihed til bare at være i naturen, virkelighedsnært, taktil læring - undersøg verdens vigtigste dyr: regnormen. Du forstår først, hvad en regnorm er, når du har haft den i hænderne, hvilket er essentielt for at forstå naturen eller “99 arter: https://www.99arter.dk/”.
 • Vild mad (ressourcer): Honning, svampe - vi som mennesker spiser noget fra naturen, vild mad (tang, havtorn, fisk), og jagt på fx rådyr, fasaner og harer.

Yderligere inspiration til at arbejde med temaet: https://naturvidenskabsfestival.dk/til-din-undervisning-0

Til årets tema 'Helt vildt' udvikler vi tematiske pakker, der består af aktiviteter og andre tilbud målrettet indskoling, mellemtrin, udskoling og grundforløbet i gymnasiet: https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer